Ảnh độc về đặc nhiệm Mỹ ở Việt Nam năm 1964 (2)

Đặc nhiệm Mỹ “nghịch” nỏ của người dân tộc ở Tây Nguyên, miền Nam Việt Nam năm 1964. Hình ảnh do phóng viên chiến trường nổi tiếng Larry Burrows thực hiện, được đăng tải trên tạp chí Life. Trưởng nhóm đặc nhiệm Vernon Gillespie diễn tập trên thao trường. Tại con suối gần buôn B’Riêng, […]