Loạt ảnh kinh điển về chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là một trong những chiến thắng lừng lẫy của Việt Nam chấn động địa cầu. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của bộ đội Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 đó là việc sử dụng xe đạp thồ vượt qua […]