Advance payment là gì? Các vấn đề liên quan đến Advance payment

Việc làm Quản lý đơn hàng

1. Đi tìm hiểu về Advance payment là gì?

Payment là gì? Payment có nghĩa tiếng Việt là thanh toán để chỉ đến việc chuyển giao giữa các bên với nhau, được hai bên quy định một 1 dạng giá trị nào đó cụ thể theo quy định của hai bên có thể là tiền, có thể là tài sản, có thể là dịch vụ qua thỏa thuận và trao đổi của các bên với nhau. Việc thành toán này thường được dùng cho các hàng hóa, dịch vụ hoặc để thực hiện một nghĩa vụ pháp lý cụ thể đó là nợ. Hình thức thức thanh toán phổ biến nhất hiện nay là sử dụng tiền mặt, và sau khi bạn thanh toán tiền cho các đơn hàng của bạn bằng hóa đơn thanh toán và có chỉ định số tiền đến hạn bạn phải đóng.


Advance payment là gì? Advance payment là nói đến việc thanh toán tạm ứng, bản có thể hiểu đơn giản là một khoản tạm ứng cả bất kỳ ai đó với một bên khách, là một phần tiền được trả trước trong điều kiện hợp đồng cho phép và là khoản tiền được trả trước khi đáo hạn hợp đồng. Khi bạn mua một hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn thường thì bạn sẽ thanh toán cho bên bán một khoản gọi là thanh toán tạm ứng cho đơn hàng của bạn để đảm bảo đơn hàng được giao đúng số lượng, chất lượng và thời gian, Sau khi nhận được đầy đủ số hàng bạn sẽ thanh toán hết số tiền còn lại và hợp đồng đáo hạn.

Một khoản được thanh toán tạm ứng – Advance payment, đôi khi nó được gọi là thanh toán xuống, hoặc gọi khoản thanh toán đó là thanh toán miễn phí. Khi thanh toán tạm ứng bạn sẽ thành toán 1 phần của hợp đồng khi trao đổi với đối tác mà bạn muốn mua hàng hóa hoặc dịch vụ bên họ. Các khoản thanh toán trả trước mà bạn thanh toán cho bên bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là khoản chi phí trả trước và sẽ được ghi nhận là tài sản trên bảng cân đối của kế toán.

Ví dụ cụ thể để bạn có thể hiểu hơn về Advance payment – thanh toán tạm ứng như sau: Trong một dự án xây dựng, nhà thầu có thể yêu cầu việc thành toán một khoản tạm ứng để giúp họ đáp ứng được các chi phí ban đầu để khởi động thi công hoặc đáp ứng chi phí ban đầu để mua sắm vật liệu đáng kể khi bắt đầu xây dựng. Khi nhà thầu đã thành toán trước một khoản tiền cho bên bán vật liệu xây dựng nhưng bên bán chưa giao đến địa điểm, hoặc số lượng hàng không đủ hoặc giá trị bị cao hơn so với hoạch định ban đầu thì cần có một trái phiếu thanh toán nâng cao, để đảm bảo thanh toán so với mặc định của nhà thầu.

>>> Bạn đọc có thể quan tâm xem thêm: Mẫu đề nghị tạm ứng cập nhật đầy đủ mới nhất

Advance money là gì? Advance money bạn có thể hiểu là tiền ứng trước cho hợp đồng hoặc bạn có thể hiểu là tiền cọc cho thỏa thuận của hai bên. Lấy ví dụ đơn giản để bạn dễ hiểu hơn về Advance money. Khi bạn đi xem nhà, và muốn được chủ nhà giữ lại cho mình vì không mang đủ tiền hoặc chưa chuẩn bị được tiền thì bạn thường có hành động là đặt cọc tiền trước cho căn nhà đó để chủ nhà có thể giữ lại cho bạn và sẽ làm hợp đồng về thời hạn bạn sẽ trả nốt số tiền còn lại của căn nhà cho chủ nhà theo thỏa thuận của hai bên.

Cash in advance là gì? Cash in advance bạn có thể hiểu là tiền mặt trả trước là một hình thức phổ biến trong thanh toán tạm ứng. Khi bạn mua hàng hóa, hay dịch vụ, hay bất kể một sản phẩm có giá trị nào bạn đều cần thanh toán tiền mặt với bên bán, thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc sử dụng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng với số tiền chuyển trước lớn. Tiền là một giá trị quy đổi ngang bằng hiện nay nên chính vì vậy khi mua bất kể một sản phẩm có giá trị nào bạn đều cần thanh toán bằng tiền mặt. Để đảm bảo về chất lượng của sản phẩm bạn mua, số lượng cũng như đảm bảo về thời gian vận chuyển, khi bạn mua với số lượng lớn thì bạn thường sẽ thành toán một khoản tiền mặt trả trước cho bên bán, dù bên bán có là doanh nghiệp mới hay là doanh nghiệp đã có uy tín trên thị trường thì bạn vẫn nên thành toán tiền mặt trả trước một phần cho hợp đồng và thành toán toán bộ khi nhận được sản phẩm bạn đặt đúng với yêu cầu thỏa thuận ban đầu của hai bên.

Việc làm Kế toán – Kiểm toán

2. Một số các vấn đề liên quan đến Advance payment bạn nên biết?

2.1. Một số thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán – tài chính

Khi bạn học về kế toán – tài chính thì chắc chắn sẽ biết đến các từ chuyên ngành trong tiếng Anh, tuy nhiên những bạn không được học thì sẽ không biết. Hãy cùng tìm hiểu để có thêm thông tin cho bản thân mình như sau:

– Bookkeeping – ghi chép tài khoản đã nhận được tiền và thanh toán của một công ty bất kỳ nào đó.

– Account – tài khoản

– Profit or loss account – tài khoản lãi lỗ

– Ledger – số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

– Balance sheet – bảng cân đối tài khoản

– Ledger account – tài khoản chính

– Dehit – ghi nợ

– To record in an account a sum of money paid out or still owed – ghi vào một tài khoản số tiền đã thanh toán hoặc còn nợ.

– Credit – số tiền doanh nghiệp thu

– Real account – tài khoản thực

– Personal account – tài khoản tư nhân

– Nominal account – tài khoản danh nghĩa

– Transaction – nghiệp vụ

– Goods – hàng hóa

– Contra – tài khoản đối phương

– Till – kẹt bạc

– Cash register – máy thu ngân

– Cheque – chi phiếu

– Cash – tiền mặt

– Balance – rút số dư

– Still owed after some payment has been made – số tiền còn nợ sau khi thanh toán

– Cash purchases – mua hàng bằng tiền mặt

– Cash sales – bán hàng trả bằng tiền mặt

– Station nery – văn phòng phẩm

– Wage – tiền công

– Advertising – quảng cáo

– Salary – lương bổng

– Dehitor – chủ nợ

– Bill – hóa đơn

– Outstanding assets – hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng chưa trả cho bên mua

– Outstanding liabilities – nợ chưa trả

– Pay in advance – trả trước

– Depreciation – khấu hao

– Wear and tear – hao mòn

– Commission – hoa hồng

– Plant – sản xuất

– Petty cash – tiền mặt tồn quỹ

– Gain – khoản thu

– Returns outwards – hàng mua trả lại

– Document – chứng từ

– Invoice – hóa đơn

– At cost – giá vốn

– Receipt – biên nhận

– Debit note – giấy báo nợ

– Drawing – rút vốn

Trên đây là một số các từ chuyên ngành hay sử dụng và bạn thường xuyên được nghe trong cuộc sống, bạn cần biết.

2.2. Vấn đề về mẫu đơn thanh toán tiền tạm ứng bạn cần chú ý

Giấy ghi nợ hoặc giấy thanh toán tạm ứng, giấy đề nghị thanh toán sẽ được trình bày và làm đúng theo quy định của pháp luật vì đây là một giấy tờ có tính pháp lý, chính vì vậy khi làm giấy thanh toán tạm ứng cần chú ý đến nội dung trong giấy như:

+ Ngày tháng năm làm giấy thanh toán tạm ứng

+ Họ và tên người thanh toán

+ Bộ phận (hoặc địa chỉ của người thanh toán)

+ Số tiền tạm ứng, trong phần thông tin này thì bạn cần có đầy đủ các thông tin sau: Số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết, số tiền tạm ứng kỳ này (phiếu chi số bao nhiều và ngày chi), số tiền đã chi, chênh lệch.

+ Cuối giấy cần có chữ ký của các bên và của kế toán 2 bên.

* Khi sử dụng giấy thanh toán tạm ứng bạn cần lưu ý đến các vấn đề sau:

Thứ nhất, khi người nhận tạm ứng sẽ phải làm giấy thanh toán tiền tạm ứng với bên bán hàng và khi hoàn thành công việc sẽ được giao cho bạn giữ.

Thứ hai, các chứng từ gốc, cùng với giấy thành toán tạm ứng đều có đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan đến số tiền bạn đã nhận và số tiền tạm ứng để sử dụng chênh lệch nếu có.

Thứ ba, giấy tạm ứng sẽ giúp bạn quản lý và nắm được tình hình sử dụng khoản tạm ứng như thế nào để điều chỉnh phù hợp.

Việc làm Tài chính

3. Một số công việc với ngành kế toán bạn có thể lựa chọn

Khi bạn chọn cho mình chuyên ngành kế toán thì có rất nhiều lựa chọn cho bạn về việc làm vì hầu hết các doanh nghiệp đều cần có nhân viên kế toán cho doanh nghiệp mình. Để có thể tìm kiếm được một việc làm ngành kế toán cho bản thân tại sentayho.com.vn, bạn có thể tham khảo 1 số vị trí công việc ở dưới và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp cho bản thân.

3.1. Nhân viên kế toán trong doanh nghiệp

Khi làm việc là một nhân viên kế toán trong doanh nghiệp bạn có thể làm việc với môi trường với những con số, có cơ hội để phát triển nghề nghiệp của bản thân, môi trường để phát triển kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp của mình. Khi làm việc là một nhân viên kế toán trong công việc bạn sẽ đảm nhận những công việc như sau: Phân tích, tổng hợp, ghi chép, hệ thống hóa các ghi chép về hoạt động tài chính của doanh nghiệp, quản lý thu chi và các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, tính toán các báo cáo tài chính, các hạng mục cần đầu tư, cùng với đó là tính lương cho nhân viên trong doanh nghiệp, làm báo cáo về tài chính – kế toán lên cấp trên theo tháng, kỳ, năm.

Khi làm việc ở vị trí là một nhân viên kế toán trong doanh nghiệp bạn có cơ hội để được hưởng mức lương từ 7 triệu – 9 triệu đồng/tháng. Không chỉ vậy, bạn còn có cơ hội để thăng tiến thành kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, quản lý bộ phận kế toán, giám đốc tài chính của doanh nghiệp.

3.2. Chuyên viên tư vấn kế toán – tài chính

Khi bạn làm việc vị trí là chuyên viên tư vấn kế toán tài chính thì bạn cần phải am hiểu về tài chính – kế toán, không chỉ vậy bạn còn là người thông thạo các kỹ năng cần thiết, các kỹ năng chuyên môn để tư vấn cho người khác. Khi là một chuyên viên tư vấn tài chính bạn cần làm các công việc như gặp gỡ khách hàng của mình và tìm hiểu về các kế hoạch mà họ đầu tư có ghi chép cụ thể để phân tích về tài chính cho khách hàng; nghiên cứu thị trường, và tìm kiến về một cơ hội để đầu tư của khách hàng, đưa ra lợi ích và các rủi ro mà khách hàng có thể nhận được; cung cấp các thông tin cần thiết cho khách hàng, trả lời toàn bộ thắc mắc của khách hàng, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến tài chính của khách hàng trong quá trình họ đầu tư.

Chuyên viên tư vấn là một công việc không chỉ đòi hỏi kỹ năng chuyên môn tốt mà còn đòi hỏi hỏi bạn có rất nhiều kỹ năng khác. Với vị trí công việc là chuyên viên tư vấn khách hàng bạn sẽ nhận được mức lương từ 12 triệu -15 triệu đồng/tháng.

3.3. Nhân viên kế toán thuế

Khi bạn là nhân viên kế toán thuế thì công việc hàng ngày bạn sẽ làm đó là: Thu thập thông tin, xử lý thông tin và lưu trữ các hóa đơn, các chứng từ kế toán của doanh nghiệp. Kê khai các loại thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp cho nhà nước, báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp, cung cấp tài liệu và chứng từ cho nhân viên kiểm toán, làm báo cáo về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trong doanh nghiệp nếu bạn là nhân viên thuế bạn sẽ được hưởng mức lương từ 7 triệu – 9 triệu đồng/tháng. Mức lương sẽ còn cao hơn tùy thuộc vào quy mô của doanh nghiệp lớn, nhỏ và mức lương bạn nhận được là khác nhau.

3.4. Trở thành giảng viên chuyên ngành kế toán

Lựa chọn là trở thành một giảng viên chuyên ngành kế toán cũng là một lựa chọn không tồi chút nào. Để trở thành một giảng viên đầu tiên bạn cần là một sinh viên xuất sắc, thứ hai là bạn cần là người có khả năng về sư phạm thì bạn mới có thể đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng và công việc khi là một giảng viên.

Qua chia sẻ về Advance payment là gì, giúp bạn có thêm thông tin và hiểu biết về thanh toán tạm ứng, không chỉ vậy qua chia sẻ tại bài viết này cũng giúp bạn có thêm các gợi ý về việc làm ngành kế toán cho bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *