ăn ở như bát nước đầy là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

Ý nghĩa của thành ngữ “ăn ở như bát nước đầy”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.


Định nghĩa – Khái niệm

ăn ở như bát nước đầy có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu ăn ở như bát nước đầy trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ ăn ở như bát nước đầy trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ăn ở như bát nước đầy nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới ăn ở như bát nước đầy

 • đanh đá cá cầy là gì?
 • quạ đội lốt công là gì?
 • trêu chó, chó liếm mặt là gì?
 • cháu bà nội, tội bà ngoại là gì?
 • thất cơ lỡ vận là gì?
 • nhớ bát xôi dẻo, nhớ nẻo đường đi là gì?
 • người không học như ngọc không mài là gì?
 • nạ dòng trang điểm, gái tơ mất chồng là gì?
 • yêu thì yêu cả đường đi lối về là gì?
 • quân tử ẩn hình, tiểu nhân lộ tướng là gì?
 • lòng súng, súng nổ; lòng gỗ, gỗ kêu là gì?
 • mẹ tròn con vuông là gì?
 • lâu cứt trâu hoá bùn là gì?
 • vén tay áo sô, đốt nhà táng giấy là gì?
 • hữu hằng sản, vô hằng tâm là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “ăn ở như bát nước đầy” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

ăn ở như bát nước đầy có nghĩa là: ăn ở, đối xử có trước có sau, trọng tình nghĩa.

Đây là cách dùng câu ăn ở như bát nước đầy. Thực chất, “ăn ở như bát nước đầy” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ ăn ở như bát nước đầy là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập sentayho.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *