Các thế hệ x, y, z định hình tương lai thị trường việc làm như thế nào? | Góc nhìn quốc tế | FBNC

Các thế hệ x, y, z định hình tương lai thị trường việc làm như thế nào? | Góc nhìn quốc tế
Mỗi thế hệ được hình thành bởi những trải nghiệm xã hội độc đáo, và những trải nghiệm này thường định hình thái độ và kỳ vọng của họ khi làm việc.
Vậy, họ nhìn nhận thế nào về việc làm,
về vị trí trong mối quan hệ với các lực lượng lao động?
Thái độ và kỳ vọng của họ đang tác động đến các doanh nghiệp ra sao?
Và họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống như thế nào?
Hãy cùng khám phá cách định hình tương lai việc làm của các thế hệ trong chương trình hôm nay!

——————–
Công ty Cổ phần Truyền thông và Ứng dụng công nghệ thông tin FBNC (FBNC Vietnam)
– Đăng ký kênh để theo dõi:
Kênh truyền thông FBNC:
– Fanpage:
– Zalo:
– Email: contact@fbnc.vn

—————
FBNC
ĐỒNG TIỀN THÔNG MINH – CUỘC SỐNG THÔNG MINH
#fbnc #gocnhinquocte #quoctemoinhat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *