Cổ tức ưu đãi là gì? Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi hiệu quả nhất

Cổ tức ưu đãi là gì?

Cổ tức là một phần lợi nhuận đã trừ thuế được chia đều cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Phần lợi nhuận này sẽ được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu. Lưu ý, chỉ có cổ tức khi công ty làm ăn có lãi hoặc trong một trường hợp đặc biệt đã có thông báo cụ thể bằng văn bản.

Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần trả cổ tức cao hơn so với cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Lưu ý, cổ tức cố định sẽ không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh lời hãy lỗ, lời nhiều hay ít của công ty.


Cổ tức và trái phiếu phiếu ngân hàng: Đầu tư nào có lợi hơn?

Cổ tức ưu đãi là gì?

Cổ tức ưu đãi là gì ?

Dựa vào các thông tin trên có thể hiểu cổ tức ưu đãi là phần lợi nhuận công ty chích riêng để chi trả cho cổ đông, có ưu đãi nhiều hơn so với cổ tức thông thường và được coi như một khoản phải trả của công ty sau khi đã thông báo. Hiện nay có 3 hình thức doanh nghiệp chi trả cổ tức ưu đãi cho cổ đông đó là:

– Cổ tức bằng tiền mặt- Cổ tức bằng cổ phần của công ty- Bằng tài sản khác theo quy định của công ty

Hầu hết các công ty hiện nay đều tự ý quyết định cổ tức để trả cho cổ đông. Có số ít công ty thực hiện trưng cầu ý kiến và đưa ra mức trả phù hợp, lợi ích nhất cho cổ đông. Nếu có thể, các cổ đông hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Đăng ký ngay

Nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi hiệu quả

Trong một vài trường hợp, bạn cần phải đưa ra quyết định xử lý cổ tức ưu đãi phù hợp, hiệu quả nhất sao cho ổn định và không mất lòng bất cứ ai. Việc này nghe có vẻ dễ nhưng khi thực hiện lại vô cùng khó khăn. Vì thế, những nguyên tắc dưới đây chắc chắn bạn sẽ cần:

Trước khi xác định phần sở hữu của công ty mẹ và những cổ đông không kiểm soát của công ty con thì yêu cầu công ty mẹ phải thực hiện các điều chỉnh sau:

Nếu cổ phiếu ưu đãi được coi là nợ phải trả: Cổ tức ưu đãi sẽ được hạch toán thành chi phí tài chính, lúc này công ty mẹ không phải thực hiện các điều chỉnh liên quan nào khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Cổ tức ưu đãi phải được thanh toán một cách đầy đủ, công khai trong thời hạn 6 tháng, bắt đầu từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị cần phải lập danh sách các cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả chính xác, chi tiết với từng cổ phần. Và thời hạn, hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Xử lý cổ tức ưu đãi như thế nào là thông minh

Xử lý cổ tức ưu đãi như thế nào là thông minh

Nếu cổ phiếu ưu đãi được coi là vốn chủ sở hữu: Công ty mẹ bắt buộc phải xác định riêng phần cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát theo các nguyên tắc như sau:

+ Xác định riêng phần cổ tức ưu đãi có được từ lợi nhuận sau khi đã trừ thuế trong kỳ trước khi phân bổ lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông. Căn cứ theo tỷ lệ nắm giữ của cổ phiếu ưu đãi để tính giá trị của cổ tức ưu đãi phân bổ cho các cổ đông không kiểm soát.

+ Phần cổ tức ưu đãi lũy kế thuộc các kỳ trước nếu chưa trả cho cổ đông không kiểm soát thì phải tách ra khỏi lợi nhuận sau khi trừ thuế chưa phân phối đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán của công ty con trước khi tính tiếp phần sở hữu của các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông.

+ Trước khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bạn cần phải tách cổ tức ưu đãi riêng

+ Căn cứ vào tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông, ta thấy cổ đông mẹ và cổ đông công kiểm soát thường rất khác nhau. Do đó xác định phần sở hữu của các cổ đông trong tài sản thuần của công ty con và lợi thế thương mại (nếu có) sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

– Phân bổ cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi giá trị vốn cổ phần ưu đãi tương ứng với tỷ lệ sở hữu cụ thể của từng cổ đông.

– Phân bổ cho cổ đông nắm giữ cổ phiếu phổ thông tổng giá trị của vốn chủ sở hữu còn lại sau khi đã trừ đi phần vốn cổ phần ưu đãi.

– Cách xử lý cổ tức ưu đãi ở trên đã được nghiên cứu và tổng hợp lại từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực và nhận được rất nhiều kết quả khả quan, phản hồi tích cực. Vì thế, bạn hoàn toàn có thể an tâm áp dụng.

Nắm rõ khái niệm và các nguyên tắc xử lý cổ tức ưu đãi sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí rủi ro và cân bằng, thu hồi cũng như tăng trưởng lợi nhuận nhanh chóng. Hơn thế, điều này còn góp phần khẳng định bạn là một người vô cùng tinh tế và nhạy bén trên thị trường tài chính, chứng khoán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *