Cưỡng bức là gì? – Luật Hoàng Phi

Trong cuộc sống chúng ta thường nghe nhiều về các hành vi cưỡng bức (như cưỡng bức lao động, cưỡng bức mại dâm, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy,…). Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ cưỡng bức là gì? và thường nhầm lẫn khái niệm này và khái niệm cưỡng chế là một.

Để nhằm giúp quý độc giả có thể hiểu hơn về vấn đề này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả những thông tin dưới bài viết sau.


Cưỡng bức là gì?

Cưỡng bức là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần để buộc người khác làm hoặc không làm một việc gì đó trái với mong muốn của người đó.

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm cụ thể về cưỡng bức, do đó có thể dựa trên khái niệm cưỡng bức theo từ điển Tiếng Việt và một số tội danh có dấu hiệu của hành vi cưỡng bức để rút ra khái niệm này, theo đó có thể hiểu như trên.

Cưỡng ép là gì?

Cưỡng ép là việc dùng sức mạnh vật chất hoặc tinh thần một cách bất hợp pháp hoặc buộc người khác phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc trái với ý chí hoặc mong muốn của họ.

Trong pháp luật dân sự thì cưỡng ép chính à hành vi cố ý của một bên nhằm mục đích làm cho bên kia vì sợ hãi mà buộc phải xác lập, thực hiện giao dịch nhằm tránh sự thiệt hại về tài sản, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân hoặc những người thân thích khác. Giao dịch dân sự được xác lập thực hiện do bị cưỡng ép có thể bị coi là vô hiệu.

Phân biệt cưỡng bức và cưỡng chế

Sau khi tìm hiểu về cưỡng bức là gì?, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm nội dung về phân biệt cưỡng bức và cưỡng chế.

Tiêu chí Cưỡng bức Cưỡng chế Khái niệm Là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần để buộc người khác làm hoặc không làm một việc gì đó trái với mong muốn của người đó.

Là hành vi dùng quyền lực nhà nước để bắt buộc người khác thực hiện những việc làm trái với ý muốn của họ (hay là buộc cá nhân hay tổ chức phải phục tùng một mệnh lệnh, thực hiện một nghĩa vụ, trách nhiệm theo quyết định đã có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Cưỡng chế là một trong những phương pháp chủ yếu của hoạt động quản lý Nhà nước. Chủ thể thực hiện Bất kì tổ chức, cá nhân nào trong xã hội Cơ quan, tổ chức, cá nhân được pháp luật quy định mới được ra quyết định cưỡng chế, quyết định lực lượng cướng chế. Cưỡng chế phải được tiến hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ. Đối tượng tác động Là bất kì cá nhân nào Là tổ chức, cá nhân không tự nguyện thi hành những quyết định, mệnh lệnh, biện pháp xử lí của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mục đích của hành vi Là những mục đính xấu, vụ lợi, nguy hiểm cho xã hội Vì mục đích an ninh quốc gia, bảo vệ lợi ích, an toàn cho toàn xã hội. Ví dụ Cưỡng bức lao động, cưỡng bức mại dâm, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy,.. Cưỡng chế hành chính (như cưỡng chế thu hồi đất), cưỡng chế hình sự,…

Một số tội danh liên quan đến dấu hiệu cưỡng bức

Với khái niệm về cưỡng bức là gì? và phân biệt được cưỡng chế và cưỡng bức chúng ta đã hiểu được phần nào về cụm từ cưỡng bức, trong phần này chúng tôi sẽ nêu thêm nội dung tội liên quan đên sdaaus hiệu cưỡng bức.

Bên cạnh những thông tin nêu trên, Luật Hoàng phi xin gửi đến quý độc giả thông tin về một số tội danh trong Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 liên quan đến dấu hiệu cưỡng bức sau:

– Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 257 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017:

– Tội cưỡng bức lao động theo Điều 297 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017:

– Tội chứa dâm theo Điều 327 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *