Đất liền kề là gì? Làm thế nào để chuyển đất liền kề sang đất thổ cư?

Đất liền kề là gì?

Đất liền kề là các khu đất liền nhau, tiếp nối nhau với khu đất đã được xác định. Đất liền kề là các khu đất liền nhau, tiếp nối nhau với khu đất đã được xác định.

Đất liền kề là các khu đất liền nhau, tiếp nối nhau với khu đất đã được xác định. Đất liền kề được hiểu là chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu cư dân (không thuộc đất công) được chuyển đổi mục đích thành đất ở chỉ áp dụng đối với đất vườn, ao liền kề với đất ở (trong cùng một thửa) và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu người dân.


Một số đặc điểm của đất liền kề

Loại đất này không áp dụng đối với đất nông nghiệp do UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức, hợp tác xã quản lý và sử dụng. Đồng thời, không áp dụng cho loại đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, 5% quỹ đất, 10% giao cho cá nhân.

Đối tượng áp dụng sẽ là UBND cấp quận, huyện, xã, phường, thị trấn, công trình xây dựng, các cơ quan Quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường, cá nhân sở hữu đất đang trực tiếp sử dụng.

Đất ở liền kề với đất ao vườn là diện tích đất đai nằm trong cùng một thửa có nhà ở thuộc khu dân cư, được xác định là loại đất nông nghiệp khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, là diện tích đất được xác định cụ thể là đất nông nghiệp. Khi chúng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận nằm ở phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy định Pháp luật.

Ranh giới khu dân cư được xác định theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Đối với trường hợp khu dân cư chưa có quy hoạch được xét duyệt sẽ được cơ quan Thẩm quyền xác định theo ranh giới thửa đất ở có nhà ở hợp pháp.

Tính pháp lý của đất liền kề giống với đất nền dự án. Loại đất này có sự quy hoạch rõ ràng theo từng khu, từng lô và có giấy phép của cơ quan chức năng và có sổ đỏ cấp cho người sở hữu loại đất ở đó.

Làm thế nào để chuyển đất liền kề sang đất thổ cư?

Đất liền kề có thể chuyển sang đất thổ cư bằng cách xin giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đất liền kề có thể chuyển sang đất thổ cư bằng cách xin giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đất liền kề có thể chuyển sang đất thổ cư bằng cách xin giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất phải là người chấp hành đúng pháp luật đất đai ở địa phương, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận và có văn bản cam kết về những nội dung chính sau:

Chấp hành các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch thoát lũ theo quy định.

Bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định. Nộp đủ nghĩa vụ tài chính về đất và các nghĩa vụ tài chính khác đúng thời hạn theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *