Giá cố định (Fixed Price) là gì? Hợp đồng giá cố định

Hình minh họa. Nguồn: IEA

Giá cố định

Khái niệm


Giá cố định trong tiếng Anh là Fixed Price.

Giá cố định là thuật ngữ được dùng để chỉ dòng tiền cố định, hoặc theo lãi suất cố định, của một hợp đồng hoán đổi.

Ngoài ra, giá cố định còn dùng để chỉ một mức giá đã thỏa thuận và không thể thay đổi trong các trường hợp thông thường.

Đặc điểm Giá cố định

Hợp đồng hoán đổi lãi suất là một loại hợp đồng tài chính cho phép một bên thanh toán (hoặc nhận) một khoản thanh toán lãi suất cố định trên một số tiền gốc danh nghĩa. Bên còn lại sẽ nhận (hoặc trả) một mức lãi suất thả nổi trên cùng khoản tiền gốc đó.

Thông thường hợp đồng hoán đổi lãi suất thường là giao dịch hoán đổi một dòng thanh toán theo lãi suất cố định cho một dòng thanh toán theo lãi suất thả nổi.

Chân giá cố định hay dòng tiền cố định của giao dịch được tính dựa trên lãi suất cố định, trong khi chân giá thả nổi được tính bằng lãi suất thả nổi.

Tuy nhiên, hợp đồng hoán đổi cũng có thể sử dụng cho giao dịch trao đổi hai dòng tiền cố định (có giá cố định), điển hình như hợp đồng hoán đổi giữa hai loại tiền tệ với mức tỷ giá cố định.

Về cơ bản, chân giá cố định gắn khoản tiền gốc danh nghĩa với một tỉ lệ cố định trong toàn bộ thời hạn hợp đồng. Ngược lại với chân giá thả nổi, có tỉ lệ thay đổi theo lãi suất tham chiếu.

Ví dụ về Giá cố định

Giả sử nhà giao dịch A tin rằng lãi suất đang ở mức thấp (1,50%) và sẽ tăng trong tương lai.

Lúc này, anh A có thể tham gia vào một giao dịch hợp đồng hoán đổi trả giá cố định – nhận giá thả nổi thông thường.

Khi đó, nhà giao dịch A chỉ cần trả theo mức lãi suất 1,50% ngay cả khi lãi suất đã tăng. Khoản thanh toán với lãi suất cố định chính là giá cố định của hợp đồng hoán đổi.

Tương tự, công ty B cho rằng lãi suất đang ở mức cao (giả sử mức 6%) và có khả năng giảm xuống trong tương lai.

Khi đó, họ có thể tham gia một hợp đồng hoán đổi nhận cố định – thanh toán thả nổi, để khi lãi suất giảm xuống, họ vẫn sẽ nhận được khoản thanh toán cố định 6%.

Khoản thanh toán với lãi suất cố định 6% là giá cố định của hợp đồng hoán đổi mà nhà giao dịch B tham gia.

Hợp đồng giá cố định

Hợp đồng giá cố định là hợp đồng có mức giá đã thương lượng trước và không được phép thay đổi trừ khi một số trường hợp được nêu trong điều khoản hợp đồng xảy ra.

Hợp đồng giá cố định thường được sử dụng để các bên có thể ước tính các chi phí liên quan với một mức độ chắc chắn nhất định.

Tuy nhiên, nếu chi phí tăng đột ngột, một hoặc nhiều bên trong hợp đồng sẽ gặp nhiều khó khăn để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng. Vì vậy, hợp đồng giá cố định cũng có chứa rủi ro.

(Theo Investopedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *