Gmetrix – Hệ thống đánh giá tin học văn phòng

7408a334549f6bf2b6c24f49bd159ba2_400x400

Các cá nhân làm việc trong hầu hết các lĩnh vực ngày nay sử dụng các phần mềm tin học văn phòng Microsolf Excel, Word, Powerpoint, Outlook và Access đồng hành cùng công việc của họ, nhưng hầu hết chỉ tận dụng được khoảng 20% các tính năng của phần mềm.


Hệ đánh giá năng lực tin học văn phòng GMetrix cung cấp mọi điều mà một tổ chức cần để tiếp cận và theo dõi năng lực tin học văn phòng của nhân viên học sinh trong thông qua các phần mềm Microsolf Office 2007, 2010 và 2013 nhằm nâng cao hiệu quả công việc và chuẩn bị cho việc tiến tới chứng chỉ MOS.

Gmetrix có sẵn những bài kiểm tra cho những ứng dụng tin học văn phòng sau:

Microsoft Office 2013: MS Word, MS Word Expert, MS Excel, MS Excel Expert, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook.

Microsoft Office 2010: MS Word, MS Word Expert, MS Excel, MS Excel Expert, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Sharepoint, MS OneNote, MS Office 365.

Microsoft Office 2007: MS Word, MS Word Expert, MS Excel, MS Excel Expert, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook, MS Windows Vista.

Tổng quan về những đặc trưng của các bài kiểm tra năng lực

Những bài kiểm tra MOS luyện tập đều hướng tới bài thi kiểm tra MOS chính thức

Tất cả những bài kiểm tra được trình bày hay áp dụng đều được dựa trên mong muốn đem lại sự tiếp cận tốt nhất của môi trường làm việc thực tế.

Tất cả những bài kiểm tra đều có phần kiểm tra và hướng dẫn để cung cấp những sự trợ giúp từng bước một trong mỗi câu hỏi

Điểm số chi tiết ( bảng điểm có thể in) được báo cáo trong những ô được đánh dấu nổi bật mà bạn có thể xem lại sau.

Tổng quan về đặc trưng của hệ thống đánh giá tin học văn phòng – Gmetrix

Sự quản lí online và những công cụ giám sát cho giáo viên/ người quản lí

Bảng đồng hồ online cho từng học viên để theo dõi tiến trình của riêng mỗi người

Tạo/ quản lí các tài khoản của học viên

Tạo/quản lí các nhóm học viên

Tạo những bài kiểm tra tùy biến từ ngân hàng câu hỏi để hướng tới những vùng kiến thức riêng

Kích hoạt / Vô hiệu mã đăng nhập các bài kiểm tra, tùy chọn mã theo những yêu câu riêng của bạn, khống chế ngày kết thúc, số lượng các lần thi lại, tiếp cận đối với tất cả hoặc chỉ một số bài kiểm tra nhất định

Yêu cầu của hệ thống

CPU: bộ xử lí 1.00 Ghz hặc cao hơn

RAM: tối thiểu 1GB

Dung lượng khoảng trống: 150MB

Màn hình: 1024×768 hoặc độ phân giải cao hơn

Hệ thống vận hành: Windows Server 2008, Windows Vista SP2, Windows 7, Windows 8(excluding Windows 8 RT). (Windows XP is supported for Office 2007 tests)

MS OFFICE SOFTWARE: Full installation of the version of MS Office that you will be testing with, 2007, 2010, or 2013.

INTERNET: GMetrix yêu cầu kết nối Internet tốc độ cao

Supported Browsers: Internet Explorer 9 hoặc cao hơn

Adobe Flash Player: phiên bản hiện tại

Quyền của nhười quản lí: được yêu cầu sự lắp đặt và cập nhật tự động( phụ thuộc vào cấu hình bảo mật kết nối). kênh tương tác: HTTP link và địa chỉ IP. Các phạm vi và địa chỉ IP dưới đây phải có thể tiếp cận được thông qua tường lửa (firewall)

  • sentayho.com.vn (*.gmetrix.net)
  • www.gmetrix.net, sentayho.com.vn (web site access, and web services access for GMetrix SMS)
  • sentayho.com.vn (Patching and Updating GMetrix SMS)

Những ghi chú quan trọng

Không chặn các dòng lưu chuyển của SOAP HTTP

Tiếp cận đầy đủ thông qua cổng 80(HTTP) cho địa chỉ IP và phạm vi bạn được yêu cầu

Sự chuyển hướng HTPP nên được cho phép

Giá cả: giá được liệt kê cho từng chứng chỉ cá nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *