Lệnh thị trường (Market price order – MP) là gì? Ưu điểm và hạn chế

Lệnh thị trường (Market price order – MP)

Lệnh thị trường – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Market price order, viết tắt là MP.

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán chứng khoán của khách hàng yêu cầu thực hiện ngay tại mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường khi lệnh được chuyển đến. Trong lệnh này, khách hàng không đưa ra mức giá cụ thể, nhưng đã bao hàm ý muốn mua hoặc bán ngay.


Đối với người mua chứng khoán đặt lệnh thị trường là lệnh mua chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất hiện có trên thị trường, đối với người bán chứng khoán đặt lệnh thị trường là lệnh bán chứng khoán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường ở thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Lệnh thị trường được ưu tiên hàng đầu trong các thứ tự ưu tiên khi khớp lệnh. (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Ưu điểm và hạn chế của lệnh thị trường

Ưu điểm của lệnh thị trường

Đối với Sở giao dịch chứng khoán, lệnh thị trường là công cụ hữu hiệu để tăng nhịp độ và tỉ lệ giao dịch được thực hiện trên thị trường, từ đó làm tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Đối với nhà đầu tư, khi sử dụng lệnh thị trường thì có thể thực hiện giao dịch một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đây là một lợi thế dành cho những nhà đầu tư muốn thực hiện giao dịch nhanh, từ đó dễ dàng thực hiện được mục tiêu mua hoặc bán chứng khoán theo chiến lược kinh doanh đã đề ra.

Ngoài ra, khi sử dụng lệnh thị trường giúp cho nhà đầu tư và cả công ty chứng khoán sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian.

Hạn chế của lệnh thị trường

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, việc sử dụng lệnh thị trường cũng có những hạn chế nhất định.

Về phía Sở giao dịch chứng khoán, áp dụng lệnh thị trường có thể dễ dẫn đến sự biến động giá bất thường, ảnh hưởng đến sự ổn định giá chứng khoán trên thị trường, bởi lẽ lệnh thị trường rất khó dự tính được mức giá mà lệnh giao dịch được thực hiện.

Nhà đầu tư sử dụng lệnh thị trường có thể bị bất lợi về giá khi giá cả trên thị trường tạm thời bị biến động ngược chiều theo dự đoán của nhà đầu tư.

Thực tế cho thấy lệnh thị trường thường được các nhà kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp, các tổ chức đầu tư lớn sử dụng phổ biến hơn so với các nhà đầu tư riêng lẻ.

Hiệu lực của lệnh

Đi liền với lệnh giao dịch chính, khách hàng có thể sử dụng các loại lệnh để bổ sung thêm cho chỉ thị của mình, về thời hạn hiệu lực của lệnh.

Để thể hiện hiệu lực của lệnh giao dịch, khách hàng thường bổ sung thêm một số lệnh như Lệnh có giá trị trong ngày; Lệnh thực hiện hoặc hủy bỏ; Lệnh có giá trị cho đến khi hủy bỏ hoặc lệnh mở;… (Theo Giáo trình Thị trường Chứng khoán, NXB Tài chính)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *