Mô hình thác nước (Waterfall Model) là gì? Ưu nhược điểm của mô hình thác nước

Hình minh họa

Mô hình thác nước

Khái niệm


Mô hình thác nước trong tiếng Anh là Waterfall Model.

Mô hình thác nước là một trong những mô hình quản lí dự án dễ hiểu và dễ quản lí nhất hiện nay. Mô hình thác nước là một phương pháp quản lí dự án dựa trên qui trình thiết kế tuần tự và liên tiếp.

Trong mô hình thác nước, các giai đoạn của dự án được thực hiện lần lượt và nối tiếp nhau, giai đoạn mới chỉ được bắt đầu khi giai đoạn trước nó đã được hoàn thành.

Phương pháp thác nước vốn được tạo với mục đích là một mô hình chu kì vòng đời phát triển phần mềm, nhưng cũng được ứng dụng trong các dự án có qui mô nhỏ và có mọi tiêu chuẩn được xác định rõ ràng từ ban đầu.

Các giai đoạn trong mô hình thác nước

Mộtmô hình thác nước đơn giản có 6 giai đoạn: yêu cầu, thiết kế, thực hiện (xây dựng), kiểm chứng, triển khai và bảo trì.

Giai đoạn yêu cầu: Nhóm thực hiện tìm kiếm các yêu cầu liên quan đến dự án, ví dụ như xác định dự án sẽ giải quyết nhu cầu kinh doanh nào, yêu cầu của người dùng đối với sản phẩm được phát triển bởi dự án, các ràng buộc và rủi ro đi kèm.

Giai đoạn thiết kế: Nhóm tạo ra thiết kế cho sản phẩm để giải quyết mọi yêu cầu, ràng buộc và mục tiêu thiết kế.

Giai đoạn thực hiện hay giai đoạn xây dựng: Sản phẩm được chế tạo để hỗ trợ thiết kế. Đôi khi, sản phẩm được xây dựng trong các đơn vị dùng để thí nghiệm và tích hợp trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn kiểm chứng: các bộ phận của sản phẩm được kiểm tra và nếu cần, sẽ được tích hợp lại với nhau để thử nghiệm. Toàn bộ hệ thống được kiểm tra để tìm ra lỗi và để đảm bảo các mục tiêu thiết kế và chức năng người dùng yêu cầu đã được đáp ứng, và nhu cầu kinh doanh được giải quyết.

Giai đoạn triển khai: sản phẩm được thử nghiệm thực sự đi vào hoạt động. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, sản phẩm được triển khai vào môi trường để người dùng có thể bắt đầu sử dụng nó. Đối với một dự án xây dựng, giai đoạn triển khai là khi tòa nhà hoàn toàn sẵn sàng cho người ở.

Giai đoạn bảo trì: là một khoảng thời gian giám sát ngắn trong đó nhóm dự án giải quyết các vấn đề của khách hàng. Đối với các dự án phần mềm, điều này thường có nghĩa phát hành các bản vá và cập nhật để sửa vấn đề. Trong các dự án khác, các điều chỉnh về môi trường được thực hiện để giải quyết vấn đề, chẳng hạn như tối ưu hóa điều hòa không khí trong một tòa nhà mới.

Ưu nhược điểm của mô hình thác nước

Ưu điểm:

– Thích hợp cho các dự án đơn giản hoặc nhỏ

– Nhóm dự án hiểu rõ các yêu cầu

– Dễ hiểu

– Dễ quản lí

– Không cần đề ra các mốc thực hiện

– Có nhiều tài liệu cung cấp thông tin cho khách hàng

Nhược điểm:

– Không cho phép thay đổi phạm vi dự án

– Không cho phép thay đổi yêu cầu của dự án

– Không có sản phẩm hoạt động được cho đến khi dự án gần hoàn thành

– Không dễ xử lí rủi ro bất ngờ

(Theo sentayho.com.vn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *