Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

Do thời tiết đặc trưng nơi đây mà những ngôi nhà thường được thiết kế bằng gỗ để giữ ấm. Bên cạnh đó, những món nội thất cũng có đặc trưng riêng của vùng này. Ngôi nhà đặc biệt dưới đây mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps.

ece45a75cc2a8173e749e6d34263da8e Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

0d1aba38083dc415ca549ba0db6ffcfc Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

0ff244ebf8c650502942444501b53870 Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

3de67002941b6549e2091d222469f26b Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

6f66ef27fc7010e9142b0e602c4640c8 Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

7cfde44ab87c636251b118160cd67bd7 Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

33c28a545296926e14e546076d43959d Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

0873e0470e21c0a7ea94cad0abf65cb3 Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

362907 a Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

1475884d22ba1ba8ef2198a6c66d64ac Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

382581593869c63a858afd2f4982d15d Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

a88eea02d0a24d4d4cc8bb97640120b7 Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

a95136d5869f2782b98e4e31623de006 Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

bec71d891a552b5a73166b52b2a4b3bc Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

e5324b2ad686ffb890ddf59fdf28fd50 Ngôi nhà mang đậm chất truyền thống của lối thiết kế trên dãy Alps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *