Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil này được thiết kế theo phong cách đương đại với kiến trúc hiện đại, không gian ngoài trời xanh mát với cây kiểng, hồ bơi.

cf6c000dfc224acfc69e8d15b80c4a7c Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

1a3b1dfc068ac2ceb6d685a9e69838fb Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

4a3824f560fe20f40d53906c7790168f Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

6be803e9d8b15d3e9547e13b6d26b864 Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

24d16196947ef24fe144bdcb8c30a4c3 Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

708fc9fb9d1d84f15fad40685ff6c34c Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

49530d5b210d974497f83b83b80b8945 Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

373065 a Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

730475578e9ecdded9eaef9a4228ef28 Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

c341881f6763bbc16e26b19a0886bb98 Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

cb302421759690106b1f77f3df0322b7 Ngôi nhà mang tên Casa do Patio nằm tại Goiania, Brazil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *