Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Vì yêu thích màu xanh blue nên stylist đã nhờ hai nhà thiết kế Lippini Alessandra và Fabrizio Bizzarri để phụ trách xây dựng ngôi nhà của mình mang sắc màu xanh blue. Kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc và phong cách cổ điển, ngôi nhà Blue House nằm tại nước Pháp sẽ cho bạn những cảm giác vô cùng thu hút và quyến rũ.
Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *