Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc

Vì yêu thích màu xanh blue nên stylist đã nhờ hai nhà thiết kế Lippini Alessandra và Fabrizio Bizzarri để phụ trách xây dựng ngôi nhà của mình mang sắc màu xanh blue. Kết hợp cùng kiểu trang trí Ma-rốc và phong cách cổ điển, ngôi nhà Blue House nằm tại nước Pháp sẽ cho bạn những cảm giác vô cùng thu hút và quyến rũ.
e0d3c7438e96a4953067d5d4342ba343 Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

5ed214bf105e2d1b22e3af9541ce0d84 Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

5f49a784690d9dc78b75778eb630072b Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

6c6e7842c9217722496955b9e52dc6f8 Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

30c7811a86a0a81780b66ed364385149 Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

50a37a99aa3528aaa17bfba09834b9be Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

62f3261187b2608bac14c035920566ee Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

95cfed85d5af7a0d0c55e6a889de7539 Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

0423bd70378b7dd9c71e612c01c1c32b Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

375310 a Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

b227e9b5c57cc74640fffbcb246ca4f4 Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

cb98662cb9a7525a0c4dc558edbf2df0 Ngôi nhà xanh phong cách cổ điển kết hợp cùng kiểu trang trí Ma rốc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *