Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Một phần sàn được nâng cao để kê đệm, đặt bàn gương, làm chỗ ngồi đọc sách…

Thay vì mua những chiếc giường bán sẵn, nhiều gia đình quyết định tạo ra một khu vực cao hơn sàn xung quanh để làm chỗ nghỉ ngơi.

Giải pháp này thích hợp với các nhà mới xây thô hoặc đang trong quá trình cải tạo lại.

Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Những mẫu thiết kế phòng ngủ nói không với giường vẫn chất vô cùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *