Shockwave Player là gì? Thông tin, link download, file hỗ trợ

Shockwave Player là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Shockwave Player – NA

Phần mềm Shockwave Player

Phần mềm Shockwave Player – Giá từ 0 VNĐ Phiên bản Version NA (cập nhật NA) Nhà phát triển NA Hệ điều hành Windows Giấy phép NA Nhóm phần mềm Software Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)


Shockwave Player là phần mềm gì?

Shockwave Player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Shockwave Player là Version NA (cập nhật NA)

Adobe Shockwave Player cho phép người dùng trải nghiệm các nội dung web phong phú như: 3D phim và trò chơi ngay trên trình duyệt của họ. Đó là một nền tảng sử dụng nội dung phát lại thực hiện bằng phần mềm Adobe Giám đốc, được sử dụng để bao gồm hoạt hình và tương tác phim và trò chơi trên trình duyệt, và lần đầu tiên được phát triển bởi Macromedia cho đến khi nó và phần mềm mà họ đã là tác giả đã được mua lại bởi Adobe vào năm 2005. Trong khác lời nói, một plugin Shockwave Player cho phép người dùng xem nội dung thực hiện bằng phần mềm Adobe Giám đốc, có thể được nhúng vào một trang web hoặc như một ứng dụng trên một trang web (chẳng hạn như cho các trò chơi Facebook) .Công khác biệt chính giữa Shockwave và chơi flash là có Shockwave bao gồm flash, trong khi flash không, và nhà phát triển phần hơn với Shockwave Player vì nó cung cấp nhiều công cụ và hỗ trợ nội dung web nhiều hơn chỉ là flash. Đặc biệt, Shockwave hỗ trợ tăng tốc phần cứng và một rendering engine nhanh hơn cho một mượt mà, nhiều máy tính để bàn như nội dung, cộng với hỗ trợ qua một Internet Relay Chat (IRC) và các giao thức mạng khác nhau khác. Hơn nữa, Shockwave có thể được tăng cường và nâng cao bằng cách sử dụng Xtras, hoặc plug-in, đó là thành quả của các nhà phát triển bên thứ ba hoặc do Adobe chính nó.

What is Shockwave Player?

The Adobe Shockwave Player enables users to experience rich web content such as 3D movies and games right on their browser. It is a platform used to playback content made by Adobe Director, used to include animated and interactive movies and games on the browser, and was first developed by Macromedia until it and the software they’ve authored were acquired by Adobe in 2005. In other words, a Shockwave Player plugin enables users to view content made by Adobe Director, which can come embedded on a website or as an app on a website (such as for Facebook games).The main difference between the Shockwave and the Flash Players are that Shockwave includes Flash, while Flash does not, and developers are more partial with the Shockwave Player since it offers more tools and supports more web content than just Flash. In particular, Shockwave supports hardware acceleration and a faster rendering engine for a smoother, more desktop-like content, plus support over an Internet Relay Chat (IRC) and other various network protocols. Furthermore, Shockwave can be augmented and enhanced by the use of Xtras, or plug-ins, which are either made by third-party developers or made by Adobe itself.

Các loại file được mở bởi Shockwave Player

Các định dạng file file khác phần mềm Shockwave Player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Shockwave Player

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *