Target là gì trong chứng khoán

Mục tiêu giá ( tiếng Anh : Price Target ) là mức giá dự kiến trong tương lai của một gia tài được định ra bởi một nhà nghiên cứu và phân tích hoặc cố vấn góp vốn đầu tư.

Mục tiêu giá

Khái niệm


Mục tiêu giá trong tiếng Anh là Price Target.

Đang xem: Target là gì trong chứng khoán

Mục tiêu giá là mức giá dự kiến trong tương lai của một tài sản được định ra bởi một nhà phân tích hoặc cố vấn đầu tư. Mục tiêu giá dựa trên các giả định về cung và cầu tương lai, mức độ kĩ thuật và nguyên tắc cơ bản của tài sản.

Đối với những nhà thanh toán giao dịch cá thể, những người hoàn toàn có thể tăng trưởng tiềm năng giá của riêng họ cho gia tài mà họ đang thanh toán giao dịch, tiềm năng giá là chỗ mà họ nhìn vào để thoát khỏi vị thế của họ khi giá dự kiến bắt đầu của thanh toán giao dịch đã được gật đầu. Mục tiêu giá hoàn toàn có thể đổi khác theo thời hạn khi có thông tin mới.

Mục tiêu giá được xác định như thế nào?

Mục tiêu giá là kì vọng của các nhà phân tích và các nhà giao dịch về giá tương lai của một tài sản, chẳng hạn như cổ phiếu, hợp đồng tương lai, hàng hóa hoặc quĩ đầu tư ETF.

Xem thêm : Và Giờ Anh Biết Chuyện Tình Mình Chẳng Còn Gì Là Bài Gì, Nguyễn Trọng Tài Một nhà nghiên cứu và phân tích có tác động ảnh hưởng trên phố Wall hoàn toàn có thể đưa ra một CP hiện đang được thanh toán giao dịch ở mức 60 USD với tiềm năng giá trong một năm là 90 USD. Vì một số ít nhà thanh toán giao dịch dựa trên quan điểm của nhà nghiên cứu và phân tích, nên việc biến hóa tiềm năng giá như vậy hoàn toàn có thể có ảnh hưởng tác động tích cực đến giá CP khi những nhà thanh toán giao dịch tìm cách mua CP dựa trên tiềm năng giá mới. Các nhà nghiên cứu và phân tích và tổ chức triển khai kinh tế tài chính khác nhau sử dụng những phương pháp định giá khác nhau và tính đến những lực lượng kinh tế tài chính khác nhau khi quyết định hành động một tiềm năng giá. Vì những phương pháp định giá khác nhau tùy theo nhà nghiên cứu và phân tích hoặc người thanh toán giao dịch, tiềm năng giá cũng sẽ khác nhau.

Không có cách nào để biết chắc chắn giá trị mà một cổ phiếu sẽ được giao dịch trong tương lai. Một mục tiêu giá chỉ là một sự phỏng đoán có tính toán.

Các nhà nghiên cứu và phân tích kĩ thuật sử dụng những chỉ số, hành vi giá, thống kê, xu thế và xung lượng về giá để nhìn nhận giá trị trong tương lai của một gia tài. Xem thêm : kiếm tiền từ viết ứng dụng android Các nhà thanh toán giao dịch cơ sở sử dụng báo cáo giải trình kinh tế tài chính và tỉ lệ, vận tốc tăng trưởng và nhìn nhận quản lí doanh nghiệp để giúp đưa ra những dự báo tiềm năng giá. Hai nhà góp vốn đầu tư riêng không liên quan gì đến nhau nắm giữ một thanh toán giao dịch CP ở mức 60 USD hoàn toàn có thể có nhiều quan điểm khác nhau về việc CP sẽ đi về đâu. Một nhà góp vốn đầu tư hoàn toàn có thể đặt tiềm năng giá của mình ở mức 75 USD, trong khi nhà góp vốn đầu tư khác đặt mức 120 USD.

Đặc điểm và tầm ảnh hưởng

Mục tiêu giá là một tính năng của mức chịu rủi ro đáng tiếc và thời hạn một nhà đầu tư dự tính nắm giữ chứng khoán đó. Cả hai nhà góp vốn đầu tư này hoàn toàn có thể hành vi thích hợp dựa trên thời hạn góp vốn đầu tư khác nhau của họ. Nhà góp vốn đầu tư có tiềm năng 75 USD hoàn toàn có thể muốn thoát khỏi thanh toán giao dịch trong vòng một năm, trong khi nhà đầu tư có tiềm năng giá 120 USD hoàn toàn có thể chuẩn bị sẵn sàng giữ thanh toán giao dịch trong 10 năm.

Mục tiêu giá có thể thay đổi và không cố định. Thông tin mới về tài sản được liên tục đưa ra, do đó, mục tiêu giá của một tài sản có thể được thay đổi theo thời gian. Một tài sản mà một nhà phân tích hoặc nhà giao dịch tin rằng có giá quá cao, có thể có mục tiêu giá thấp hơn giá hiện tại. Điều này có nghĩa là họ hi vọng giá của tài sản sẽ giảm xuống mục tiêu giá thấp hơn, thay vì tăng lên mức giá cao hơn.

Mục tiêu giá thường ảnh hưởng đến giá của một cổ phiếu của nó. Ví dụ: nếu một cổ phiếu đang giao dịch ở mức 60 $, nhưng công ty có một quí làm ăn không tốt và các nhà phân tích giảm mục tiêu giá từ 70 $ xuống 50 $, nó có thể mở ra hoạt động bán và giảm giá cổ phiếu để gần hơn với mục tiêu 50 $. Ngược lại, nếu cùng một công ty có giá cổ phiếu 60 $ có một quí làm ăn hiệu quả và các nhà phân tích tăng mục tiêu giá từ 70 $ lên 80 $, nhiều nhà đầu tư sẽ có thể chọn đầu tư, đẩy giá cổ phiếu lên cao.

( Theo Investopedia )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *