Thế nào là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy?

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy không phải là một tệ nạn xã hội mới trong thời đại hiện nay. Tuy nhiên, gần đây nội dung của loại văn hóa phẩm này có xu hướng tập trung vào trẻ em góp phần gia tăng tình trạng lạm dụng tình dục trẻ em và ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của giới trẻ. Vậy như thế nào là truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và mức xử phạt của pháp luật đối với hành vi này như thế nào

Căn cứ:


 • Bộ luật hình sự năm 2015
 • Nghị định 178/2004/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 167/2013/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Khái niệm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Căn cứ theo khoản 4 Điều 3 Nghị định 178/2004 thì “Đồi trụy” là sự thể hiện bằng hành động, bằng hình ảnh, bằng âm thanh lối sống ăn chơi, tiêu khiển thấp hèn, xấu xa, hư hỏng đến mức tồi tệ về đạo đức, trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Như vậy văn hóa phẩm đồi trụy là những sách, báo, phim, tranh, ảnh, nhạc có nội dung cổ xúy lối sống ăn chơi, thấp hèn, hư hỏng gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức và trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo khoản 1 Điều 326 Bộ luật hình sự 2015 là việc làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy.

văn hóa phẩm đồi trụy.jpg

Tổng đài tư vấn: 19006248( Nguồn ảnh: Internet)

Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Dấu hiệu của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Để xác định hành vi của một người có cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy hay không cần phải xét 4 dấu hiệu cấu thành của tội này bao gồm chủ thể, khách thể, mặt khách quan, mặt chủ quan.

Chủ thể:

 • Chủ thể của tội truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy là chủ thể thường. Theo đó người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực chịu trách nhiệm hình sự nghĩa là không mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của bản thân theo quy định của Điều 21 Bộ luật hình sự 2015 sẽ là chủ thể của tội này.
 • Ví dụ: A 15 tuổi có hành vi bán tạp chí đồi trụy cho các bạn trong trường. Như vậy A đã có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy tuy nhiên vì dưới 16 tuổi nên A không phải là chủ thể cũng như không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này hay nói cách khác A không phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật hình sự 2015.

Khách thể:

 • Khách thể là những quan hệ xã hội được pháp luật hình sự bảo vệ. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy được quy định tại chương các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng mục các tội xâm phạm trật tự công cộng nên khách thể của tội này sẽ là trật tự công cộng. Theo đó nếu một người có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy như sao chép phim khiêu dâm thì đã xâm phạm đến an toàn và trật tự công cộng vì vậy phải chịu trách nhiệm hình sự.

Mặt khách quan:

 • Mặt khách quan là những biểu hiện ra bên bên ngoài của tội phạm bao gồm hành vi khách quan, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, công cụ, phương tiện phạm tội…. Hành vi khách quan được quy định cụ thể trong điều luật của Bộ luật hình sự và nếu bất kỳ người nào thực hiện hành vi đó dẫn đến hậu quả bằng phương tiện nào đó thì có thể xem là tội phạm.
 • Có thể thấy hành vi khách quan trong tội truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy bao gồm những hành vi đơn lẻ hoặc kết hợp những hành vi sau:
  • Làm ra là hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các loại văn hóa phẩm đồi trụy như dựng hoặc đóng phim, vẽ tranh ảnh, sáng tác truyện…;
  • Sao chép là hành vi chụp lại, chép lại, vẽ lại, ghi âm, ghi hình lại… nội dung trong văn hóa phẩm đồi trụy;
  • Lưu hành là hành vi công bố, phổ biến, cho thuê, cho mượn, lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy;
  • Vận chuyển là hành vi đem các văn hóa phẩm đồi trụy đến những nơi khác nhau ví dụ như vận chuyển từ người bán đến người mua hoặc từ người làm ra đến người phân phối;
  • Mua bán văn hóa phẩm đổi trụy;
  • Tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy là hành vi lưu trữ trong nhà hoặc trong kho để sử dụng hoặc chờ phân phối ra bên ngoài;
 • Hậu quả hành vi này gây ra là làm rối loạn trật tự công cộng, gây lệch lạc đạo đức trong một bộ phận người tiếp cận, xâm phạm đến thuần phong mỹ tục của nền văn hóa Việt Nam.

Mặt chủ quan:

 • Mặt chủ quan là biểu hiện về mặt tâm lý bên trong người phạm tội bao gồm lỗi, động cơ và mục đích phạm tội. Người phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy sẽ có lỗi cố ý và mục đích là phổ biến các sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy trong cộng đồng và có thể kèm với mục đích tìm kiếm lợi nhuận.

Như vậy một người được xem là phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy phải có đầy đủ bốn dấu hiệu được liệt kê như trên. Nếu thiếu một trong bốn dấu hiệu trên thì không bị xem là tội phạm và không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Ví dụ: Anh A 20 tuổi có hành vi lưu trữ một số tranh ảnh đồi trụy trong nhà nhưng không nhằm mục đích phổ biến ra bên ngoài. Xét thấy anh A có đáp ứng đủ điều kiện về chủ thể, mặt khách quan và khách thể nhưng vì mục đích của anh A chỉ là sử dụng cá nhân không nhằm mục đích phổ biến nên không đáp ứng điều kiện về mặt chủ quan do đó anh A không phạm tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

3. Mức xử phạt đối với hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

Căn cứ theo Điều Bộ luật hình sự 2015 thì mức xử phạt của hành vi này sẽ bao gồm hình phạt tiền, phạt tù và hình phạt bổ sung. Mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mức phạt tù từ 03 năm lên đến 15 năm và người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 326. Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy

1.Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị;

d) Phổ biến cho từ 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Ảnh có số lượng từ 200 ảnh đến dưới 500 ảnh;

d) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 100 đơn vị đến dưới 200 đơn vị;

đ) Phổ biến cho từ 21 người đến 100 người;

e) Phổ biến cho người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;

b) Ảnh có số lượng 500 ảnh trở lên;

c) Sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng 200 đơn vị trở lên;

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *