Thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, các bước và chi phí thông quan

Thông quan hàng hóa là gì?, đơn hàng đã được thông quan là gì?, vì sao phải làm thủ tục thông quan?, Các bước thông quan?, chi phí thông quan hàng hóa, thuế xuất nhập khẩu, những lưu ý khi làm thủ tục thông quan và dịch vụ thông quan hàng hóa. Là những trọng tâm mà Door to Door Việt sẽ chia sẻ đến quý vị trong bài viết này.

Thông quan hàng hóa là gì?

Theo khoản 21 điều 4 luật hải quan 2014 số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014. Có nêu rõ như sau: “Thông quan là việc hoàn thành các thủ tục hải quan để hàng hóa được nhập khẩu, xuất khẩu hoặc đặt dưới chế độ quản lý nghiệp vụ hải quan khác”.


Như vậy thông quan là bước cuối của quá trình khai báo hàng hóa được xuất nhập khẩu với cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể ở đây là cơ quan Hải Quan. Thông quan cho đường không, đường biển, đường bộ đều giống nhau về quy trình và thủ tục.

Đơn hàng đã được thông quan là gì?

Một đơn hàng đã được thông quan thì phải đáp ứng được hai điều kiện sau đây:

 • Phải hoàn thành thủ tục hải quan và được hải quan chấp nhận cho phép xuất nhập khẩu.
 • Hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước, trong trường hợp phải nộp thuế.

Trường hợp hàng được gửi chuyển phát nhanh dưới dạng quà biếu quà tặng thì thông thường đơn vị chuyển phát nhanh sẽ tự làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng.

Các đơn hàng xuất nhập khẩu có giá trị dưới 1,000,000 VND, thì không có chịu thuế nhập khẩu và thuế GTGT nhập khẩu theo Quyết định 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010.

Vì sao phải thông quan hàng hóa?

Hàng hóa khi nhập khẩu vào một quốc gia vùng lãnh thổ nào đó không chỉ riêng Việt Nam. Thì người khai hải quan phải khai báo cho chính quyền nước sở tại biết về hàng hóa được vận chuyển vào nước đó.

Người khai hải quan bao gồm: chủ phương tiện vận tải; người điều khiển phương tiện vận tải; chủ hàng hóa; đại lý thủ tục hải quan; người được ủy quyền bởi chủ hàng, chủ phương tiện ủy quyền thực hiện khai hải quan.

Hàng hóa chỉ được phép nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam khi đã hoàn thành thủ tục thông quan. Khi làm thủ tục thông quan hàng hóa thì người khai hải quan phải có bộ hồ sơ để nộp cho cơ quan hải quan. Bộ hồ sơ hải quan bao gồm những chứng từ sau:

 • Tờ khai hải quan
 • Hóa đơn thương mại (commercial invoice)
 • Vận đơn (Bill of lading)
 • Danh sách đóng gói (Packing list)
 • Hợp đồng thương mại (Sale contract)
 • Chứng nhận xuất xứ (C/O ) nếu có
 • Catalog
 • Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu ( đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện).
 • Văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành.
 • Và những chứng từ khác có liên quan.
Các bước thông quan hàng hóa

Có rất nhiều cách để phân chia các bước thông quan. Tuy nhiên, trong quá trình làm dịch vụ thông quan cho khách Door to Door Việt nhập thấy chia ra 4 bước là hợp lý nhất.

Thông quan hàng hóa gồm những bước sau đây:

Bước 1. Khai tờ khai hải quan

Sau khi có đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu: Hợp đồng, commercial invoice, packing list, vận đơn đường biển, chứng nhận xuất xứ, thông báo hàng đến và xác định được mã hs cho hàng háo. Thì có thể nhập thông tin khai báo lên hệ thống hải quan qua phần mềm.

Bước 2. Mở tờ khai hải quan

Sau khi khai xong tờ khai hải quan, hệ thống hải quan sẽ trả về kết quả phân luồng tờ khai. Có luồng tờ khai thì in tờ khai ra và mang bộ hồ sơ nhập khẩu xuống chi cục hải quan để mở tờ khai. Tùy theo phân luồng xanh, vàng, đỏ mà thực hiện các bước mở tờ khai.

 • Đối với luồng xanh(1):

Nếu có hiển thị là luồng xanh thì chỉ cần cầm tờ khai để đi thanh lý.

 • Đối với luồng vàng(2):

Nhân viên giao nhận sẽ cầm nguyên bộ hồ sơ xuống gặp hải quan đăng ký để làm thủ tục. Hải quan đăng ký có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ.

Nếu bộ chứng từ không hợp lệ sẽ trả lại và yêu cầu bổ sung thêm chứng từ hoặc tờ khai truyền sai sẽ được yêu cầu truyền bổ sung, sau khi bổ sung chứng từ đầy đủ thì tiếp tục làm việc với hải quan đăng ký để thông quan hàng.

Nếu không còn gì nghi vấn cán bộ hải quan đăng ký sẽ tiến hành nhập thông tin lên hệ thống và tiến hành thông quan hàng hóa.

Còn nếu vẫn còn nghi vấn hải quan đăng ký sẽ yêu cầu chuyển luồng đỏ (3), đưa hồ sơ lên lãnh đạo vào chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm hóa.

 • Đối với luồng đỏ (3):

Khi tờ khai là luồng đỏ, hoặc là bị chuyển kiểm như đã nêu ở trên. Thì nhân viên giao nhận sẽ tiến hàng kiểm tra trên hệ thống điện tự của hải quan để biết được thông tin chuyển kiểm của tờ khai (tên cán bộ kiểm hóa, số điện thoại, các thông tin khác…).

Nhân viên giao nhận sẽ sắp xếp với cán bộ kiểm hóa để tiến hành kiểm hóa. Sau khi kiểm hóa xong nếu hàng đúng như đã khai báo và không có gì nghi vấn thì cán bộ kiểm hóa sẽ nhập tờ khai lên hệ thống và tiến hành thông quan hàng.

Nếu kiểm tra thấy hàng không đúng như đã khai thì cán bộ hải quan sẽ trình lên lãnh đạo để xin ý kiến giải quyết, đối với trường hợp này thì sẽ xử lý theo từng lô hàng cụ thể và cách xử lý cũng khác nhau.

Bước 3. Thông quan tờ khai hải quan

Sau khi kiểm tra xong hồ sơ nếu không có thắc mắc gì thì cán bộ hải quan sẽ chấp nhận thông quan tờ khai. Quý vị lúc này có thể đóng thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa.

Bước 4. Mang hàng về kho bảo quản và sử dụng

Tờ khai thông quan thì tiến hành bước thanh lý tờ khai và làm thủ tục cần thiết để mang hàng về kho.

Hiện tại hệ thống hải quan hâu như đã áp dụng thanh lý điện tử. Khi áp dụng việc thanh lý điện tử thì việc thông quan trở nên nhẹ nhàng hơn và rút ngắn được quy trình hơn.

Trên đây là bốn bước cơ bản thông quan xuất nhập khẩu.

Chi phí thông quan hàng hóa như thế nào?

Chi phí để thông quan sẽ có hai khoản đó là:

 • Phí dịch vụ thông quan
 • Lệ phí hải quan

Đối với phí dịch vụ thông quan hàng hóa thì trong trường hợp nhà nhập khẩu ủy quyền cho đại lý hải quan hoặc người khác đi làm thông quan. Phí này là phí dịch vụ không liên quan đến cơ quan nhà nước.

Phí dịch vụ thông quan hàng hóa thì không có số cụ thể. Tùy theo thương lượng giữa người ủy quyền và người được ủy quyền.

Lệ phí hải quan là chi phí được ấn định ở nhà nước, khi thông quan một tờ khai hải quan không kể xuất, nhập hay chuyển cửa khẩu. Mệnh giá hiện tại là 20,000VND/tờ khai.

Ngoài ra khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, thì tùy theo loại hàng thì nhà xuất nhập khẩu sẽ phải đóng thêm thuế xuất nhập khẩu.

Thuế xuất nhập khẩu thì tùy thuộc vào mặt hàng cụ thể sẽ có các loại thuế xuất nhập khẩu tương ứng. Door to Door Việt xin kể ra một số loại thuế như sau:

 • Thuế xuất khẩu
 • Thuế nhập khẩu
 • Thuế GTGT nhập khẩu
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế bảo vệ môi trường
 • Thuế tự vệ
 • Thuế chống bán phá giá

Đó là một số loại thuế cơ bản trong khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Hàng hóa chỉ được thông quan khi người khai quan đã nộp đủ thuế cho nhà nước.

Không phải tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam đều phải nộp thuế. Door to Door Việt đã có bài đăng riêng về các trường hợp này. Quý vị có thể tìm đọc trên web của chúng tôi.

Những lưu ý khi làm thủ tục thông quan

Khi làm thủ tục thông quan hàng hóa người khai báo hải quan cần phải lưu ý những điểm sau:

 • Cần phải xác định được mã hs code hàng hóa trước khi nhập khẩu.
 • Hàng hóa chỉ được thông quan khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu.
 • Cần lưu ý những mặt hàng cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện.
 • Đối với hàng hóa được nhập khẩu từ các quốc gia, vùng lãnh thổ Việt Nam có ký hiệp định thương mại. Nên yêu cầu nhà bán cung cấp chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt.
Dịch vụ thông quan hàng hóa

Door to Door Việt chúng tôi có cung cấp dịch vụ thông quan hàng hóa cho những quý khách nào có nhu cầu. Với kinh nghiệm nhiều năm chúng tôi có thể làm thủ tục thông quan cho rất nhiều mặt hàng khác nhau như:

 • Thủ tục thông quan máy móc thiết bị mới và đã qua sử dụng: Thủ tục nhập khẩu máy in
 • Thủ tục thông quan hàng nội thất, thiết bị văn phòng: Ghế, bàn, giường, rèm cửa…
 • Thủ tục thông quan hàng thiết bị vệ sinh: Lavabo, toilet, sen vòi, gương nhà tắm…
 • Thủ tục thông quan thiết bị nghe nhìn: Camera, máy ghi âm, máy giám sát…
 • Thủ tục thông quan thịt gia súc, thịt gia cầm: Trâu bò, lợn, ngựa, lừa, gà, vịt …
 • Thủ tục thông quan các phương tiện vận tải, xe ô tô, xe cứu hỏa.
 • Thủ tục tục thông quan phụ tùng, linh kiện ô tô, phương tiện vận tải.
 • Thủ tục thông quan gỗ cây, ván ghép, gỗ nén…
 • Thủ tục thông quan trái cây: Mít, thanh long, chuối, chanh dây …
 • Thủ tục nhập khẩu thiết bị năng lượng: Pin năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời…

Và rất nhiều mặt hàng khác và pháp luật không cấm. Quý vị vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

Trên đây là toàn bộ bài viết về thủ nhập khẩu hàng hóa, đơn hàng đã được thông quan, các bước thông quan hàng hóa, những lưu ý khi làm thủ tục thông quan, chi phí thông quan, dịch vụ thông quan hàng hóa. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp được những thông tin mà quý vị tìm kiếm.

Mọi thắc mắc, đóng góp hoặc yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ về hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

Thông tin liên hệ

Kenny (Mr..) – Overseas Business Development Manager

Cell Phone : (+84) 886 28 8889 or (+84) 91253 29 39

Email: [email protected]

Ngoài thủ tục nhập khẩu hàng hóa, thông quan hàng hóa cập nhật những bài viết hay về xuất nhập khẩu hoặc giá cước tàu; lịch tàu quý vị có thể theo dõi trên fanpage Door to Door Việt để được cập nhật những bài viết mới nhất.

Trân trọng cảm ơn đã theo dõi

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *