Thu nhập gộp (Gross Income) của cá nhân là gì? Đặc điểm và ví dụ

(Ảnh minh họa: The street)

Thu nhập gộp

Khái niệm


Thu nhập gộp trong tiếng Anh là Gross Income.

Thu nhập gộp của cá nhân, còn được gọi là lương gộp trên bảng lương, là tổng tiền lương trước thuế và các khoản khấu trừ khác mà chủ lao động trả cho người lao động.

Thu nhập gộp bao gồm thu nhập từ tất cả các nguồn và không đơn thuần là thu nhập nhận bằng tiền mặt, mà có thể bao gồm tài sản hoặc dịch vụ nhận được.

Thu nhập gộp hàng năm là số tiền trước thuế mà một người kiếm được trong một năm và bao gồm thu nhập từ tất cả các nguồn.

Đối với các công ty, thu nhập gộp có thể thay thế cho khái niệm lợi nhuận gộp (Gross profit).

Thu nhập gộp của công ty có trên báo cáo thu nhập, là doanh thu từ tất cả các nguồn trừ đi giá vốn hàng bán của công ty.

Đặc điểm của Thu nhập gộp

Thu nhập gộp cá nhân

Những người cho vay hoặc chủ nhà cho thuê sẽ xem xét thu nhập gộp của một cá nhân để xác định xem cá nhân đó là người vay/người thuê có thích hợp hay không.

Đối với cá nhân, con số thu nhập gộp được sử dụng khai thuế thu nhập không chỉ bao gồm tiền lương hay tiền công, mà còn các hình thức thu nhập khác, chẳng hạn như tiền boa, lãi về vốn, thanh toán cho thuê, cổ tức, tiền cấp dưỡng, tiền trợ cấp hay tiền lãi vay. Sau khi trừ các khoản khấu trừ thuế, kết quả là thu nhập gộp điều chỉnh (Adjusted gross income).

Sau khi áp dụng các khoản khấu trừ hoặc miễn trừ thuế, thu nhập chịu thuế có thể thấp hơn đáng kể so với thu nhập gộp của cá nhân.

Có những nguồn thu nhập không được tính vào thu nhập gộp cho mục đích thuế nhưng vẫn có thể được đưa vào khi tính thu nhập gộp trên quan điểm của cho người cho vay hoặc chủ nợ.

Các nguồn thu nhập không thể chịu thuế phổ biến nhất là phúc lợi từ an sinh xã hội, các khoản thanh toán bảo hiểm nhân thọ, một số tiền thừa kế hoặc quà tặng, và lãi suất trái phiếu.

Thu nhập gộp trong doanh nghiệp

Một công ty có thu nhập gộp, hay tỉ suất lợi nhuận gộp, là thước đo đơn giản nhất về lợi nhuận của công ty.

Chỉ số thu nhập gộp bao gồm chi phí trực tiếp để sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ, nhưng không bao gồm các chi phí khác liên quan đến hoạt động bán hàng, quản lí, thuế và các chi phí khác liên quan đến điều hành doanh nghiệp nói chung.

Ví dụ về Thu nhập gộp

Ví dụ về Thu nhập gộp của cá nhân

Giả sử rằng một cá nhân có mức lương hàng năm là $75.000, có được $1.000 một năm tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm, thu cổ tức $500 mỗi năm và nhận $10.000 một năm từ thu nhập bất động sản cho thuê.

Thu nhập gộphàng năm của cá nhân đó là: $75.000 + $1.000 + $500 + $10.000 = $86.500

Ví dụ về Thu nhập gộp trong doanh nghiệp

Thu nhập gộp thường xuất hiện trong báo cáo thu nhập của công ty nhưng không bắt buộc. Nếu không được hiển thị, nó được tính là tổng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán.

Thu nhập gộp = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán

Thu nhập gộp đôi khi được gọi là biên lợi nhuận gộp (Gross margin).Thu nhập gộp của một công ty cho biết công ty đã kiếm được bao nhiêu tiền cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình sau khi trừ chi phí trực tiếp để tạo ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ đó.

(Theo Investopedia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *