Applet là gì? Những thông tin cơ bản về Applet trong Java

Việc làm IT phần mềm

1. Những thông tin cơ bản về Applet

1.1. Applet là gì?

Bạn có biết thuật ngữ Java trong công nghệ thông tin không? Đây là một ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng phổ biến phổ biến trên nhiều hệ điều hành khác nhau đang được lưu hành rộng rãi trên thế giới hiện nay. Java được dùng để lập trình ra nhiều ứng dụng hữu ích trong đó Applet là một trong những ứng dụng mạng nổi tiếng của Java. Applet cũng là một cửa sổ chương trình nhỏ giống như Frame nhưng nó lại có thể chạy trên trình duyệt web.


Không chỉ được lập trình bằng ngôn ngữ Java, Applet còn được viết bằng một ngôn ngữ lập trình khác tuy nhiên nó phải được biên dịch sang Java bytecode và người dùng được sử dụng ở dạng Java bytecode. Tất cả các applet đều là lớp con của lớp Applet và cũng có thể là một ứng dụng Java đầy đủ tính năng bởi nó có toàn bộ Java API tại cách bố trí của nó. Lớp apple là một package “Java Applet” và lớp applet có không chỉ một phương thức mà nhiều phương thức để điều khiển hoạt động triển khai Applet.

Có thế thấy các thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin rất phức tạp và khó hiểu bởi công nghệ thông tin là một lĩnh vực mang đặc tính chuyên ngành cao vậy nên không phải ai cũng có thể biết và làm công nghệ thông tin ngay cả người học công nghệ thông tin, những lập trình viên (programmer) hay coder cũng chưa chắc ra trường có thể trụ vững trong nghề. Có thể bạn không sinh ra để làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin những trong bối cảnh thời nay làm việc ở bất kỳ ngành nghề nào bạn cũng phải làm trên máy tính, sử dụng những tính năng cùng các ứng dụng được chạy trên trình duyệt web được cài đặt sẵn cho máy tính.

Hiện nay khi công nghệ 4.0 len lỏi tới từng ngóc ngách của hầu hết các quốc gia trên thế giới, vạn vật được kết nối với thế giới ảo thông qua hệ thống máy tính cụ thể là qua những ứng dụng được viết bởi các ngôn ngữ lập trình hiện nay. Mỗi ngày nhu cầu đòi hỏi của con người đều thay đổi theo chiều hướng phát triển cao hơn các ứng dụng cũ có thể có những hạn chế không thể đáp ứng được yêu cầu trong tương lai. Và khi thế giới đang tích cực phát triển nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, nhân loại cần tới nhân tài hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để cùng thế giới phát triển.

1.2. Đặc điểm của Applet

– Tất cả các lớp applet là các lớp con của lớp sentayho.com.vn

– Applet không phải là chương trình độc lập. Thay vào đó, Applet chạy trong trình duyệt web hoặc trình xem applet. Công cụ xam applet tiêu chuẩn được cung cấp bởi JDK

– Việc thực thi một applet không bắt đầu ở phương thức main ()

– Đầu ra của một cửa sổ applet không được sentayho.com.vntln () thực hiện. Thay vào đó, nó được sử lý bằng các phương thức AWT khác nhau, chẳng hạn như drawString ().

– Các Apple được sử dụng để cung cấp các tính năng tương tác cho các ứng dụng web mà HTML (Hypertext Markup Language – Ngôn ngữ lập trình siêu văn bản) không thể cung cấp. Để đáp ứng nhu cầu của người dùng, một applet có thể thay đổi nội dung đồ họa được cung cấp. Điều này làm cho các applet rất phù hợp để chạy trên các web khác nhau.

– Một Applet cũng có thể chỉ là một vùng văn bản và nếu cần, một applet có thể rời khỏi khu vực dành riêng và chạy như một cửa sổ riêng.

– Applet có thể có sự xuất hiệu khác nhau tùy thuộc vào các tham số đã được thông qua bởi các trang được mã hóa bằng HTML có thể nhúng các tham số trong chúng được truyền cho applet.

1.3. Vòng đời của một Applet

Một Applet được định nghĩa vòng đời qua 5 sự kiện xảy ra trong suốt quá trình thực thi nhưng không phải lúc nào applet cũng bắt đầu từ ban đầu mà nó có thể bắt đầu từ vị trí tiếp theo của quá trình trước đó. Các sự kiện xảy ra trong quá trình thực thi của Applet sẽ được giải thích dưới đây:

– init (): Phương thức init () là phương thức đầu tiên được gọi. Đây là nơi bạn nên khởi tạo các biến. Phương pháp này chỉ được gọi một lần trong suốt thời gian chạy applet của bạn

– Start (): Được gọi sau init (). Nó cũng được gọi để khởi động lại một applet sau khi nó đã bị dừng. Lưu ý rằng init () được gọi một lần tức là khi lần đầu tiên của applet được tải trong khi start () được gọi mỗi khi tài liệu HTML của applet được hiển thị trên màn hình. Vì vật, nếu người dùng rời khỏi một trang web và quay lại, applet sẽ tiếp tục thực thi khi Start ()

– paint (): Phương thức này được gọi mỗi lần đầu ra của applet dựa trên AWT để vẽ lại. Khi thực hiện phương thức này có thể xảy ra một số lý do chẳng hạn cửa sổ trong applet đang chạy có thể bị ghi đè bởi một cửa sổ khác và sau đó được mở ra. Hoặc cửa sổ applet có thể được thu nhỏ và sau đó khôi phục.

+ paint () cũng có thể được gọi khi applet bắt đầu thực thi. Dù nguyên nhân là gì, bất cứ khi nào applet phải vẽ lại đầu ra của nó, paint () sẽ được gọi.

+ paint () có một tham số kiểu Graphics (đồ họa). tham số này sẽ chưa bối cả Graphics, mô tả môi trường đồ họa mà applet đang chạy. Bối cảnh này được sử dụng bất cứ khi nào đầu ra cho applet được yêu cầu.

+ Đây là phương thức duy nhất trong tất cả các phương thức được đề cập ở trên được tham số hóa. Nguyên mẫu của nó là “public void paint(Graphics g)” trong đó “g” là tham chiếu đối tượng của class Graphic (Đồ họa lớp).

– stop (): Phương thức stop () được gọi khi trình duyệt web ra khỏi tài liệu HTML có chưa applet ví dụ khi nó đi đến một trang khác. Khi stop () được gọi cần chạy khi không nhìn thấy applet. Bạn có thể khởi động lại chúng khi start () được gọi nếu người dùng quay lại trang.

– destroy (): Được gọi khi môi trường xác định rằng applet của bạn cần được xóa hoàn toàn khỏi bộ nhớ. Tại thời điểm này, bạn nên giải phóng bất kỳ tài nguyên nào mà applet có thể đang sử dụng. Phương thức stop () luôn được gọi trước khi kill ()

Việc làm lập trình viên Java

2. Điểm khác nhau giữa Application và Applet

Applet có một số điểm khác biệt với các ứng dụng thông thường:

– Để thực thi các application chúng ta cần dùng trình thông dịch Java, trong khi đó applet có thể chạy được trên các trình duyệt (có hỗ trợ Java) hay sử dụng công cụ AppletViewer, công cụ này đi kèm với JDK

– Quá trình thực thi của application bắt đầu từ phương thức “main()”. Còn applet thì không thực thi theo phương thức ấy.

– Các application sử dụng “System.out.println()” để hiển thị kết quả ra màn hình trong khi đó applet sử dụng phương thức “drawstring()” để xuất ra màn hình.

Một ứng dụng được viết bởi ngôn ngữ lập trình Java đơn lẻ thì vừa có thể mang đặc điểm của application vừa mang đặc điểm của applet. Khi đó nếu nó thực hiện chức năng của một application thì chức năng của applet không được gọi tên và ngược lại.

3. Để gọi một applet trong Java

Ví dụ gọi Applet bằng HelloWorld: Sau khi bạn nhập mã nguồn cho sentayho.com.vn hãy biên dịch giống như các bạn đã biên dịch các chương trình java. Tuy nhiên chạy HelloWorld bằng lệnh java sẽ phát dính lỗi vì đây không phải là ứng dụng. Bạn có thể chạy một applet bằng 1 trong hai cách tiêu chuẩn sau:

– Thực thi applet trong trình duyệt web tương thích Java: Để thực thi một applet trong trình duyệt web, chúng ta phải viết một tệp văn bản HTML ngắn có chứa thẻ tải applet. Chúng ta có thể dùng thẻ APPLET hoặc OBJECT cho việc này. Sử dụng Applet, đây là tệp HTML thực thi HelloWorld:

Các báo cáo chiều rộng và chiều cao xác định kích thước của khu vực hiển thị được sử dụng bởi applet. Thẻ Applet chứa một số tùy chọn khác. Sau khi bạn tạo tệp HTML này, bạn có thể sử dụng nó để thực thi applet.

– Sử dụng trình xem applet chẳng hạn như công cụ tiêu chuẩn xem applet. Một người xem applet thực thi applet của bạn trong một cửa sổ. Đây thương là cách nhanh nhất và dễ nhất để kiểm tra applet của bạn.

+ Sử dụng appletviewer: Đây là cách dễ nhất để chạy applet. Để thực thi HelloWorld với trình xem applet, bạn cũng có thể thực thi tệp HTML được hiển thị trước đó.

+ appletviewer với tệp nguồn java: Nếu bạn bao gồm một nhận xét ở phần đầu của tệp mã nguồn Java có chứa thẻ Applet thì mã của bạn được ghi lại bằng một nguyên mẫu của các câu lệnh HTML cần thiết và bạn có thể chạy applet đã biên dịch của mình bằng cách bắt đầu trình xem applet với tệp mã nguồn Java của bạn.

4. Ưu nhược điểm của Applet trong Java

4.1. Ưu điểm của applet trong Java

– Apple được hỗ trợ bởi hầu hết các trình duyệt web trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 tuy nhiên sau đó các trình duyệt đã bỏ hỗ trợ applet vì lý do bảo mật.

– Cùng một applet có thể hoạt động trên tất cả các phiên bản của Java đã cài đặt cùng lúc, thay vì các chỉ phiên bản mới nhất.

– Applet được lưu trữ trên các trình duyệt web để chúng được tải nhanh khi quay lại trang web

– Applet có thể chuyển công việc từ máy chủ sang máy khách, làm cho giải pháp wrb có thể mở rộng hơn với số lượng người dùng/ khách hàng.

– Applet hỗ trợ người dùng thay đổi trang thái

– Lỗi trên Applet có thể gỡ bằng cách tạo thói quen chính trong lớp của applet hoặc trong một lớp riêng và gọi init (), start () trên applet do đó cho phép phát triển trong môi trường phát triển Java SE yêu thích của họ. Sau đó mọi người kiểm tra lại Applet trong chương trình AppletViewer hoặc trình duyệt web để đảm bảo nó tuân thủ các hạn chế bảo mật.

– Các applet java rất nhanh và thậm chí có thể có hiệu năng tương tự như phần mềm được cài đặt gốc.

4.2. Nhược điểm của applet trong Java

– Applet không thể đọc hoặc ghi file trên hệ thống file của user

– Không thể giao tiếp với các site internet, nhưng chỉ có thể giao tiếp với các trang web có applet mà thôi

– Không thể chạy bất cứ chương trình gì trên hệ thống của người đọc

– Cũng không thể tải bất cứ chương trình lưu trữ trong hệ thống của user

– Các applet có rất ít quyền kiểm soát nội dung trang web bên ngoài khu vực dành riêng cho applet vì vậy chúng ít hữu ích trong việc cải thiện giao diện trang web nói chung, không giống các loại tiện ích mở rộng trình duyệt khác.

– Các applet Java phụ thuộc vào môi trường chạy thi hành Java nhưng đây là gói phần mềm khá nặng và phức tạp.

– Các trình duyệt di động trên iOS hoặc Android hoàn toàn không chạy được applet Java.

– Không có tiêu chuẩn để làm cho nội dung của các applet có sẵn cho trình đọc màn hình. Do đó, các applet có thể gây hại cho khả năng truy cập của một trang web đối với người dùng có nhu cầu đặc biệt.

Quả thực các thuật ngữ chuyên ngành công nghệ thông tin quá khó hiểu với những ai không phải người trong ngành. Hầu hết các thuật ngữ công nghệ thông tin đều được sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Tìm hiểu ngữ nghĩa tiếng Việt thì dễ nhưng có một số từ khi dịch sang tiếng Việt lại không bao hàm được hết ý nghĩa và chức năng của từng đối tượng vậy nên người học và cả người tìm hiểu phải tìm hiểu chi tiết hơn các khía cạnh của thuật ngữ đó. Điều này cần thiết với những ai đang theo học hoặc đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin. Hiểu biết nhiều kiến thức trong ngành giúp bạn có cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Việc làm cntt đang là cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho thế hệ trẻ ngày nay bởi giờ đây chúng ta đang được sống trong công nghệ, con người rất cần tới những tính năng, sự hỗ trợ của công nghệ máy tính. Hơn nữa trong thời đại công nghệ 4.0 này khi mà vạn vật được kết nối với thế giới ảo qua hệ thống máy tính thì “cơn khát” nhân lực trong ngành lại càng cần có “nguồn nước” nhân lực tham gia vào ngành để tránh sự khô hạn. Nếu bạn đã sẵn sàng để làm việc với máy tính hãy đến và tìm việc làm ngành công nghệ thông tin trên sentayho.com.vn để chọn lựa cho mình một vị trí làm việc trong một môi trường tại một địa điểm bạn mong muốn nhé! Website sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng ứng viên trên hành trình tìm việc làm 24h.

Vậy là trên đây sentayho.com.vn đã cùng các bạn tìm hiểu về “Applet là gì?” không chỉ để hiểu nghĩa mà còn hiểu nhiều điều hơn thế. Hy vọng rằng những thông tin cung cấp trong bài viết sẽ giúp mọi người mở mang thêm nhiều kiến thức bổ ích cho bản thân. Hãy thường xuyên truy cập website sentayho.com.vn để cập nhật kiến thức mới mỗi ngày cùng các thông tin tuyển dụng việc làm uy tín, chất lượng đang chờ bạn tìm đến và “apply” hồ sơ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *