Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

May mắn sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp, căn hộ hiện đại này thật sự là một thiên đường để nghĩ dưỡng. Ngôi nhà đặc biệt thiết kế với nhiều không gian phòng, tất cả sàn bằng đá vôi và gạch độc đáo cho các bức tường. Ngôi nhà hiện đại nhưng không kém phần duyên dáng và ấm cúng này đang được rao bán tại Skeppsholmen với giá 2 triệu đô.

e8f9cef96046d3492de113b210fd082b Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

4aa438fe5357bd4e70453cace934d33e Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

05df3f53cb3ceb950114c6b8d42e949a Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

7f64bc61cd8b9e4b47b54885676e6063 Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

49d58a0318a3081db007622af7541297 Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

75fbd533061afbc2f70c43c86fc125fe Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

84d9881f5b28b2d65eb9b33fed28826c Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

51020e9c129b0ede64ff4133510abfa6 Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

369191 a Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

4908043c074d575558b2b9475ae44f84 Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

a8e9d1c2e7ef10f3193ecc67ff1c6b3d Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

a47a66cc2976eb38babc4c36ac610801 Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

c97b5a118b46b9a94f766c77f4a5746f Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

d024fc4bee968c45a20a5a4d5ba353af Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

dcb1e0a42a25153021123a2ccf3d2f39 Căn hộ hiện đại sở hữu những tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *