MA QUỶ, TÀ LINH, SATAN, LUCIFER LÀ GÌ? (BÀI SỐ 32) – VNSALVATION

MA QUỶ, TÀ LINH, SATAN, LUCIFER LÀ GÌ? (BÀI SỐ 32)

Ngày nay có nhiều người đã tin Chúa lâu năm rồi nhưng vẩn thắc mắc về vấn đề gọi là ma quỷ, lucifer, satan, tà linh hay uế linh, v.v. mà không dám hỏi ai, ngại ngùng, một đề tài ít ai dám nói đến vì sợ không dám đá động đến chúng nó. Hôm nay Chúa đưa ra đề tài cho tôi viết để làm sáng tỏ mọi sự việc hầu không ai thắc mắc về vấn đề nầy nữa.


1-MA QUỶ LÀ GÌ ? AI ĐÃ TẠO DỰNG RA NÓ?

Trước khi loài người được dựng nên, ma quỷ đả có mặt trên đất rồi. Đức Chúa Cha, đấng tạo hóa đã tạo dựng ra các thiên sứ để thờ phượng và hầu việc Ngài. Ngài taọ dựng các thiên sứ bằng Lời của Ngài, bằng thần linh như thần linh sống bên trong chúng ta. Đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời không tạo dựng ra ma quỷ, không làm ra tội lổi. Trong số các thiên sứ Đức Chúa Trời đã tạo dựng có một thiên sứ chê-ru-bin tên là Lucifer (nghỉa là: sao mai, sự sáng láng) đã kiêu ngạo, muốn dấy mình lên bằng Đức Chúa Trời, phản nghịch chống lại Đức Chúa Trời và kéo theo một phần ba các thiên sứ khác theo phe nó cũng phãn nghịch lại Đấng tạo hóa và bị Ngài đuổi ra khỏi thiên đàng và được Ngài đổi tên nó là satan (có nghỉa là kẻ thù nghịch, kẻ chống đối, kẻ kiện cáo) và những kẻ theo phe chúng nó gọi là ma quỷ, tà linh hay uế linh.

Biểu tượng của Lucifer là con rồng, con quái vật của biển. Nhưng từ khi Đức Chúa Trời tạo dựng ra loài người, con rồng lấy hình hài con rắn để dụ dổ bà Eva phạm tội ăn trái cấm, bị Đức Chúa Trời đã rủa sả nó, và phạt nó biến thành con rắn vì nó có lưởi lừa dối và nọc độc giết người. Nó bị Chúa phạt phải bò bằng bụng, ăn bụi đất trọn đời và Ngài ban cho loài người uy quyền giày đạp đầu con rắn là quỷ satan. Nhưng chúng được quyền cắn gót chân loài người. Sáng thế ký 3:14

Mặc dầu satan đã bị Đức Chúa Trời rủa sả nhưng chúng vẩn còn đi lừa dối loài người cho rằng chúng vẩn còn là ngôi sao mai sáng láng, đi dụ dổ những người trong thế gian và những ai thiếu sự hiểu biết lời Chúa trong Kinh Thánh đi theo chúng nó.

2-AI BAN CHO MA QUỶ QUYỀN LỰC?

Đức Chúa Trời đuổi satan và ma quỷ ra khỏi thiên đàng nhưng Ngài chưa tước bỏ quyền phép siêu nhiên cuả chúng nó, nhưng Ngài giới hạn và bắt chúng nó phải xin phép Ngài trước khi hành động. (Gióp 1:18-12; 2:3-7; 1Các Vua 22:21-22) Quyền lực của ma quỷ mạnh hay yếu hoặc vô hiệu lực là tùy thuộc vào sự hiểu biết của mổi người về luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu người đó không biết luật pháp của Chúa thì người đó sẽ dể bị satan dẩn dắt sa vào sự vi phạm luật pháp của Ngài và người đó biến thành tội nhân. Khi là tội nhân thì ma quỷ được quyền hợp pháp sử dụng quyền lực của chúng nó để cầm buột người ấy cho đến chết nếu người ấy không biết ăn năn tội lổi mình để được Chúa giải cứu ra khỏi ách thống trị của chúng nó. Cho dù ma quỷ có quyền lực siêu nhiên , nhưng nếu người đó không ưa thích phạm tội thì ma quỷ không thể sử dụng quyền lực siêu nhiên của chúng để sâm nhập vào phá người đó để áp chế hoặc hành hại người đó được. Satan và các ma quỷ đều là vật thọ tạo bởi Đức Chúa Trời cho nên chúng phải chịu phục dưới sự tể trị của Ngài. Chúng có thể sử dụng quyền lực của chúng trên những người có tội và tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội lổi mà chúng có thể sử dụng quyền lực siêu nhiên để gây ra tai họa hay tiêu diệt người đó. (1 giăng 5:19)

3-MA QUỶ CÓ THỂ VÀO TRONG THÂN THỂ NGƯỜI TIN CHÚA ĐƯỢC KHÔNG? Mặc dù chúng ta là những môn đồ của Đấng Christ nhưng chúng ta vẩn còn mang thân thể xác thịt. Vì cớ nhu cầu của thân thể, xác thịt, cho nên chúng ta phải chịu sự cám dổ và những sự thử thách hằng ngày. Như Câu chuyện Phi-e-rơ trong Kinh Thánh (Mác 8:33). Phiero đã mở của sho satan nhãy vào vì lời khen của đồng đạo và của Chúa Jesus. Và cũng như câu chuyện Anania và Saphira trong Công vụ 5:1-5 hai vợ chồng nghe theo lời ma quỷ mà nói dối với Phie-rơ trong việc bán nhà của mình rồi giấu tiền dâng vào công quỷ hội thánh phải bị chết tại chổ. Một khi mình đã phạm tội thì ma quỷ có quyền hợp pháp nhãy vào người đó bất kể người đó có mang chức vụ là gì đi chăng nữa. Ma quỷ có quyền thống trị trong sự tối tăm, tội lổi. (1 Giăng 3:8)

4-LÀM THỂ NÀO ĐỂ THOÁT KHỎI QUYỀN LỰC CỦA MA QUỶ: Chúng ta phải ăn năn tội lổi và lấy lại uy quyền trên quỷ satan như từ lúc ban đầu mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người từ buổi sáng thế trước khi loài người phạm tội ăn trái cấm bị Chúa đuổi ra khỏi vườn Ê-den. (Ê-phê-sô 6:10-12; Gia cơ 4:7; 1 Giăng 3:8) Nhiều người đã làm theo cách ăn năn khước từ theo lời chỉ dẩn cách 5 ngón tay cho một tội lổi kể từ năm 2015 cho đến nay, có hàng ngàn người đã tự đuổi ma quỷ ra khỏi họ theo cách nầy mà không cần xin người khác làm giải cứu cho họ nữa. Chúa chúng ta thật là trên cả tuyệt vời đã giúp cho chúng ta có cách để ăn năn tội lổi lấy lại được uy quyền trên tà linh và bênh tật. Cách nầy các bạn thấy trong quyển sách gọi là “TỰ DỌN RÁC TÂM LINH” là cách tự ăn năn đuổi quỷ cho mình. Hay sách mới trên hình bìa avatar của tôi gọi là :”DỌN SẠCH LÒNG ĐỂ GẶP ĐỨC CHÚA CHA” là biên soạn mới gồm có 3 phần A, B, C, đầy đủ hơn trong vấn đề liên quan đến cách ăn năn tội lổi, tự đuổi tà linh hay uế linh cho mình ra khỏi ách thống trị của tội lổi hầu trở về nhà Cha có uy quyền Cha ban cho trên tất cã tà linh va bênh tật trở lại như buổi ban đầu.

5-THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI MA QUỶ:

Chúng ta không nên nhạo báng, rủa sả, khinh thường ma quỷ Chúng ta đuợc phép Chúa ban cho hủy phá công việc của chúng nó Chúng ta không được dâng sự tôn trọng cho ma quỷ, không được dùng môi miệng của chúng ta khen tặng chúng nó như nói rằng ma quỷ cũng làm phép lạ v.v. vì chúng nó đến để cươp giết và hủy diệt (Giăng 10:10), chúng là cha của sự nói dối và giết người (Giăng 8:44) Chúng làm phép lạ là để lừa bịp người ta để bắt linh hồn người đó thuộc về chúng nó. Che giấu tội lổi. Chúa Thánh Linh cáo trách người ta về tội lổi giúp ăn năn để đuợc chữa lành và giải cứu loài người khỏi sự tội và sự chết. Phép lạ của Chúa Thánh Linh là để tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ. Còn công việc của ma quỷ là để tôn vinh chúng nó. (1 Giăng 4:4; Rô-ma 8:3-4; Giăng 12:47)

Hy vọng rằng bài viết ngắn nầy sẽ giúp các bạn hiểu thêm chút it về những thắc mắc của các bạn liên quan đến vấn đề ma quỷ, lucifer, satan , tà linh , uế linh v.v. bổ túc thêm trong những bài viết trước. Cầu xin Chúa giúp các bạn đọc va hiểu thêm rằng Chúa cho chúng ta có được uy quyền trên ma quỷ và ra lệnh cho chúng nó phải thối lui trả lại sự tự do cho các bạn trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen! (Sưu tầm và viết theo sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, soi sáng bởi Chúa Thánh Linh, trong danh Đức Chúa Jesus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *