Nghiệp vụ tiếng Anh là gì?

Khi một nhà tuyển dụng có nhu cầu tuyển thêm nhân viên hoặc trong một công việc với một lĩnh vực nào đó thường nhắc tới từ nghiệp vụ. Vậy nghiệp vụ được hiểu như thế nào?, nghiệp vụ tiếng Anh là gì?, ví dụ về các cụm từ liên quan tới nghiệp vụ tiếng Anh? Đoạn văn thường được sử dụng cụm từ nghiệp vụ tiếng Anh được viết ra sao?

Dưới đây, chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu trả lời cho các câu hỏi trên theo thông tin mới nhất và dễ hiểu nhất.


Nghiệp vụ là gì?

Nghiệp vụ là từ dùng để chỉ kĩ năng, trình độ chuyên môn nhất định hoặc phương pháp để thực hiện một công việc nào đó, theo đó người được coi là có nghiệp vụ giỏi sẽ thường hoàn thành công việc có hiệu quả, năng suất và chất lượng hơn so với những cá nhân có nghiệp vụ thấp.

Trong thực tế thì một số lĩnh vực thì nghiệp vụ cũng được coi là một chuẩn mực để đánh giá năng lực từ đó có thể xét để tuyển dụng, thăng chức, khen thưởng,…

Nghiệp vụ tiếng Anh là gì?

Nghiệp vụ tiếng Anh là: Professional knowledge

Ngoài giải thích nghiệp vụ tiếng Anh là gì? thì định nghĩa về nghiệp vụ bằng tiếng Anh cũng được khách hàng quan tâm, cụ thể nghiệp vụ có khái niệm như sau:

Professional knowledge is a word used to refer to a certain skill, qualification or method to perform a certain job, in which a person who is considered to have a good profession will often complete the job effectively and efficiently. and better quality than those with low professions. In fact, in some areas, the profession is also considered as a benchmark for evaluating competency from which can be considered for recruitment, promotion, reward, …

Các cụm từ liên quan tới nghiệp vụ tiếng Anh là gì?

Các cụm từ liên quan tới nghiệp vụ tiếng Anh là:

– Các ngành nghiệp vụ – tiếng Anh là: Business lines

– Nhân viên nghiệp vụ – tiếng Anh là: Professional staff

– Chuyên môn nghiệp vụ – tiếng Anh là: Professional expertise

– Bộ phận nghiệp vụ tiếng Anh – tiếng Anh là: Professional English Department

Ví dụ đoạn văn thường được sử dụng cụm từ nghiệp vụ tiếng Anh được viết như thế nào?

Ví dụ đoạn văn thường được sử dụng cụm từ nghiệp vụ tiếng Anh được viết như sau:

– Nghiệp vụ là gì? một số nghiệp vụ cơ bản theo ngành nghề – tiếng Anh là: What is profession? a number of basic operations by profession

Nghiệp vụ tiếng Anh là gì? – tiếng Anh là: What is English proficiency?

– Tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngành phổ biến – tiếng Anh là: Professional standards of some popular industries

– Tìm hiểu tiêu chuẩn nghiệp vụ một số ngành – tiếng Anh là: Learn professional standards of some industries

– Tiêu chuẩn nghiệp vụ phục vụ trong NHKS – tiếng Anh là: Professional service standards in the NHKS

– Toàn bộ thông tin nghiệp vụ của một số ngành nghề – tiếng Anh là: All professional information of some professions

– Nhân viên nghiệp vụ tổng hợp – tiếng Anh là: General professional staff

– Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ – tiếng Anh là: Understand professional expertise

– Thế nào là chuyên môn nghiệp vụ? – tiếng Anh là: What is the professional expertise?

– Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành là gì? – tiếng Anh là: What is professional qualifications by majors?

– Đào tạo nghiệp vụ – tiếng Anh là: Professional training

– Khái niệm về công việc nghiệp vụ và sự vụ – tiếng Anh là: The concept of business work and affairs

– Quy trình phân tích nghiệp vụ – tiếng Anh là: Business analysis process

Trên đây là toàn bộ nội dung để giải đáp câu hỏi nghiệp vụ là gì?, nghiệp vụ tiếng Anh là gì?, các cụm từ liên quan tới nghiệp vụ tiếng Anh là gì?, ví dụ đoạn văn thường được sử dụng cụm từ nghiệp vụ tiếng Anh được viết như thế nào?

Trân trọng cảm ơn quý vị đã tham khảo bài viết trên!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *