Ngôi nhà độc đáo & ấn tượng mang tên Agia Marinouda

Ngôi nhà mang tên Agia Marinouda này là một kiến trúc độc đáo & ấn tượng của kiến trúc sư Lambrianou Koutsoalmbros. Với hồ bơi rộng thiết kế hòa hợp với tổng thể của ngôi nhà cùng nội thất cao cấp, ngôi nhà tạo nên ấn tượng mạnh mẽ ngay từ khi mới đặt chân đến đây và mọi thứ còn trở nên choáng ngợp hơn khi bước chân vào bên trong nó.

c7f514280053db2fdaebfcac6ff669b2 Ngôi nhà độc đáo & ấn tượng mang tên Agia Marinouda

1ea2136414cdf2f34e9824e86c0e666a Ngôi nhà độc đáo & ấn tượng mang tên Agia Marinouda

69a605f4c3cf1f50413baaba6b0efbf7 Ngôi nhà độc đáo & ấn tượng mang tên Agia Marinouda

7583fc44ff2955fae8ead0c90b101a5e Ngôi nhà độc đáo & ấn tượng mang tên Agia Marinouda

65873c541292adf9bcda7f51d57e551d Ngôi nhà độc đáo & ấn tượng mang tên Agia Marinouda

363109 a Ngôi nhà độc đáo & ấn tượng mang tên Agia Marinouda

a08b5b1b89f4f02d5ba08d5d3aa22924 Ngôi nhà độc đáo & ấn tượng mang tên Agia Marinouda

bfe11860fe2bd608533cdc69eaeb8621 Ngôi nhà độc đáo & ấn tượng mang tên Agia Marinouda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *