” Tổng Cục Tiếng Anh Là Gì ? Tên Các Bộ, Ngành, Cơ Quan Trong Tiếng Anh

Có bao giờ bạn thắc mắc ” Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam-Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” dịch sang Tiếng Anh thế nào không ? Hay tên Tiếng Anh của Bộ ngành mình đang làm việc là gì ? Vụ trưởng, giám đốc sở, chuyên viên Tiếng Anh là gì ?

Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư Hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức sang tiếng Anh để thuận tiện cho việc giao dịch đối ngoại và giao tiếp Tiếng Anh. Dưới đây là toàn bộ tên các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, và chức vụ liên quan đã được Bộ Ngoại giao phê duyệt và được sử dụng trong tất cả các văn bản chính quy. Vui lòng nhấn CTRL+F để tìm kiếm tên của bộ ngành bạn quan tâm.


Bạn đang xem: Tổng cục tiếng anh là gì

(tham khảo thêm bài viết Tên tiếng Anh các trường đại học Việt Nam)

1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước

Tên tiếng ViệtTên tiếng AnhViết tắt (nếu có)Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamSocialist Republic of Viet NamSRVChủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNamPresident of the Socialist Republic of Viet NamPhó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamVice President of the Socialist Republic of Viet Nam

2. Tên của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang bộ

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamGovernment of the Socialist Republic of Viet NamGOVBộ Quốc phòngMinistry of National DefenceMNDBộ Công anMinistry of Public SecurityMPSBộ Ngoại giaoMinistry of Foreign AffairsMOFABộ Tư phápMinistry of JusticeMOJBộ Tài chínhMinistry of FinanceMOFBộ Công ThươngMinistry of Industry and TradeMOITBộ Lao động – Thương binh và Xã hộiMinistry of Labour, War invalids and Social AffairsMOLISABộ Giao thông vận tảiMinistry of TransportMOTBộ Xây dựngMinistry of ConstructionMOCBộ Thông tin và Truyền thôngMinistry of Information and CommunicationsMICBộ Giáo dục và Đào tạoMinistry of Education and TrainingMOETBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônMinistry of Agriculture and Rural DevelopmentMARDBộ Kế hoạch và Đầu tưMinistry of Planning and InvestmentMPIBộ Nội vụMinistry of Home AffairsMOHABộ Y tếMinistry of HealthMOHBộ Khoa học và Công nghệMinistry of Science and TechnologyMOSTBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchMinistry of Culture, Sports and TourismMOCSTBộ Tài nguyên và Môi trườngMinistry of Natural Resources and EnvironmentMONREThanh tra Chính phủGovernment InspectorateGINgân hàng Nhà nước Việt NamThe State Bank of Viet NamSBVỦy ban Dân tộcCommittee for Ethnic AffairsCEMAVăn phòng Chính phủOffice of the GovernmentGO

3. Tên của các Cơ quan thuộc Chính phủ

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhHo Chi Minh Mausoleum ManagementHCMMBảo hiểm xã hội Việt NamViet Nam Social SecurityVSIThông tấn xã Việt NamViet Nam News AgencyVNAĐài Tiếng nói Việt NamVoice of Viet NamVOVĐài Truyền hình Việt NamViet Nam TelevisionVTVHọc viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí MinhHo Chi Minh National Academy of Politics and Public AdministrationHCMAViện Khoa học và Công nghệ Việt NamViet Nam Academy of Science and TechnologyVASTViện Khoa học Xã hội Việt NamViet Nam Academy of Social SciencesVASS

4. Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamPrime Minister of the Socialist Republic of Viet NamPhó Thủ tướng Thường trựcPermanent Deputy Prime MinisterPhó Thủ tướngDeputy Prime MinisterBộ trưởng Bộ Quốc phòngMinister of National DefenceBộ trưởng Bộ Công anMinister of Public SecurityBộ trưởng Bộ Ngoại giaoMinister of Foreign AffairsBộ trưởng Bộ Tư phápMinister of JusticeBộ trưởng Bộ Tài chínhMinister of FinanceBộ trưởng Bộ Công ThươngMinister of Industry and TradeBộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộiMinister of Labour, War Invalids and Social AffairsBộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiMinister of TransportBộ trưởng Bộ Xây dựngMinister of ConstructionBộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thôngMinister of Information and CommunicationsBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoMinister of Education and TrainingBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônMinister of Agriculture and Rural DevelopmentBộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tưMinister of Planning and InvestmentBộ trưởng Bộ Nội vụMinister of Home AffairsBộ trưởng Bộ Y tếMinister of HealthBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệMinister of Science and TechnologyBộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchMinister of Culture, Sports and TourismBộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngMinister of Natural Resources and EnvironmentTổng Thanh tra Chính phủInspector-GeneralThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt NamGovernor of the State Bank of Viet NamBộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộcMinister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic AffairsBộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủMinister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government

5. Văn phòng Chủ tịch nước và chức danh Lãnh đạo Văn phòng

Văn phòng Chủ tịch nướcOffice of the PresidentChủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nướcChairman/Chairwoman of the Office of the PresidentPhó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nướcVice Chairman/Chairwoman of the Office of the PresidentTrợ lý Chủ tịch nướcAssistant to the President

6. Tên chung của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ

Văn phòng BộMinistry OfficeThanh tra BộMinistry InspectorateTổng cụcDirectorateỦy banCommittee/CommissionCụcDepartment/Authority/AgencyVụDepartmentHọc việnAcademyViệnInstituteTrung tâmCentreBanBoardPhòngDivisionVụ Tổ chức Cán bộDepartment of Personnel and OrganisationVụ Pháp chếDepartment of Legal AffairsVụ Hợp tác quốc tếDepartment of International Cooperation

7. Chức danh từ cấp Thứ trưởng và tương đương đến Chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thứ trưởng Thường trựcPermanent Deputy MinisterThứ trưởngDeputy MinisterTổng Cục trưởngDirector GeneralPhó Tổng Cục trưởngDeputy Director GeneralPhó Chủ nhiệm Thường trựcPermanent Vice Chairman/ChairwomanPhó Chủ nhiệmVice Chairman/ChairwomanTrợ lý Bộ trưởngAssistant MinisterChủ nhiệm Ủy banChairman/Chairwoman of CommitteePhó Chủ nhiệm Ủy banVice Chairman/Chairwoman of CommitteeChánh Văn phòng BộChief of the Ministry OfficePhó Chánh Văn phòng BộDeputy Chief of the Ministry OfficeCục trưởngDirector GeneralPhó Cục trưởngDeputy Director GeneralVụ trưởngDirector GeneralPhó Vụ trưởngDeputy Director GeneralGiám đốc Học việnPresident of AcademyPhó Giám đốc Học việnVice President of AcademyViện trưởngDirector of InstitutePhó Viện trưởngDeputy Director of InstituteGiám đốc Trung tâmDirector of CentrePhó giám đốc Trung tâmDeputy Director of CentreTrưởng phòngHead of DivisionPhó trưởng phòngDeputy Head of DivisionChuyên viên cao cấpSenior OfficialChuyên viên chínhPrincipal OfficialChuyên viênOfficialThanh tra viên cao cấpSenior InspectorThanh tra viên chínhPrincipal InspectorThanh tra viênInspector

8. Chức danh của Lãnh đạo các Cơ quan thuộc Chính phủ

Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhDirector of Ho Chi Minh Mausoleum ManagementPhó Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí MinhDeputy Director of Ho Chi Minh Mausoleum ManagementTổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt NamGeneral Director of Viet Nam Social SecurityPhó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt NamDeputy General Director of Viet Nam Social SecurityTổng Giám đốc Thông tấn xã Việt NamGeneral Director of Viet Nam News AgencyPhó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt NamDeputy General Director of Viet Nam News AgencyTổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamGeneral Director of Voice of Viet NamPhó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt NamDeputy General Director of Voice of Viet NamTổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt NamGeneral Director of Viet Nam TelevisionPhó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt NamDeputy General Director of Viet Nam TelevisionGiám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí MinhPresident of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public AdministrationPhó Giám đốc Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí MinhVice President of Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public AdministrationChủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt NamPresident of Viet Nam Academy of Science and TechnologyPhó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt NamVice President of Viet Nam Academy of Science and TechnologyChủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt NamPresident of Viet Nam Academy of Social SciencesPhó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt NamVice President of Viet Nam Academy of Social Sciences

9. Tên của các đơn vị và chức danh Lãnh đạo của các đơn vị cấp tổng cục (Tổng cục, Ủy ban …)

Văn phòngOfficeChánh Văn phòngChief of OfficePhó Chánh Văn phòngDeputy Chief of OfficeCụcDepartmentCục trưởngDirectorPhó Cục trưởngDeputy DirectorVụDepartmentVụ trưởngDirectorPhó Vụ trưởngDeputy DirectorBanBoardTrưởng BanHeadPhó Trưởng BanDeputy HeadChi cụcBranchChi cục trưởngManagerChi cục phóDeputy ManagerPhòngDivisionTrưởng phòngHead of DivisionPhó Trưởng phòngDeputy Head of Division

10. Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

Thủ đô Hà NộiHà Nội CapitalThành phốVí dụ: Thành phố Hồ Chí MinhCityVí dụ: Ho Chi Minh CityTỉnh:Ví dụ: Tỉnh Hà NamProvinceVí dụ: Ha Nam ProvinceQuận, Huyện:Ví dụ: Quận Ba ĐìnhDistrictVí dụ: Ba Dinh DistrictXã:Ví dụ: Xã Quang TrungCommuneVí dụ: Quang Trung CommunePhường:Ví dụ: Phường Tràng TiềnWardVí dụ: Trang Tien WardThôn/Ấp/Bản/PhumHamlet, VillageỦy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường)People’s CommitteeVí dụ:- UBND Thành phố Hồ Chí Minh- UBND tỉnh Lạng Sơn- UBND huyện Đông Anh- UBND xã Mễ Trì- UBND phường Tràng TiềnVí dụ:- People’s Committee of Ho Chi Minh City- People’s Committee of Lang Son Province- People’s Committee of Dong Anh District- People’s Committee of Me Tri Commune- People’s Committee of Trang Tien WardVăn phòngOfficeSởVí dụ: Sở Ngoại vụ Hà NộiDepartmentVí dụ: Ha Noi External Relations DepartmentBanBoardPhòng (trực thuộc UBND)Committee DivisionThị xã, Thị trấn:Ví dụ: Thị xã Sầm SơnTownVí dụ: Sam Son Town

11. Chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức chính quyền địa phương các cấp

Chủ tịch Ủy ban nhân dânChairman/Chairwoman of the People’s CommitteeVí dụ:- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà NộiVí dụ:- Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh- Chairman/Chairwoman of Ho Chi Minh City People’s Committee- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam- Chairman/Chairwoman of Ha Nam People’s Committee- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế- Chairman/Chairwoman of Hue People’s Committee- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh- Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng- Chairman/Chairwoman of Dinh Bang Commune People’s Committee- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền- Chairman/Chairwoman of Trang Tien Ward People’s CommitteePhó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dânPermanent Vice Chairman/Chairwoman of the People’s CommitteePhó Chủ tịch Ủy ban nhân dânVice Chairman/Chairwoman of the People’s CommitteeỦy viên Ủy ban nhân dânMember of the People’s CommitteeGiám đốc SởDirector of DepartmentPhó Giám đốc SởDeputy Director of DepartmentChánh Văn phòngChief of OfficePhó Chánh Văn phòngDeputy Chief of OfficeChánh Thanh traChief InspectorPhó Chánh Thanh traDeputy Chief InspectorTrưởng phòngHead of DivisionPhó Trưởng phòngDeputy Head of DivisionChuyên viên cao cấpSenior OfficialChuyên viên chínhPrincipal OfficialChuyên viênOfficial* Ghi chú:- “Việt Nam”chuyển sang tính từ là “Vietnamese”- “Người Việt Nam” dịch sang Tiếng Anh là “Vietnamese”- Sở hữu cách của danh từ “Viet Nam” là “Viet Nam’s”

Chia sẻ bài viết:

Like this:

Số lượt thích Đang tải…

Có liên quan

26 comments on “Tên các bộ, ngành, cơ quan trong TiếngAnh”

duy anhTháng Bảy 23, 2013

trưởng phòng tổ chức hành chinh tiếng anh la gì

Phản hồiHamaTháng Một 18, 2014

Bảo hiểm xã hội Việt Nam = Viet Nam social security ( ?! ) ,có lộn không vậy ?

Phản hồi

Bạn đang muốn nói gì đúng không ? Gõ đi, còn chần chừ gì nữa ! Hủy trả lời

Nhập bình luận của bạn tại đây…

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

Thư điện tử (bắt buộc) (Địa chỉ của bạn được giấu kín)Tên (bắt buộc)Trang web

Bạn đang bình luận bằng tài khoản sentayho.com.vn(Đăng xuất/Thay đổi)

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google(Đăng xuất/Thay đổi)

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter(Đăng xuất/Thay đổi)

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook(Đăng xuất/Thay đổi)

Hủy bỏ

Connecting to %s

Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Thông tin

This entry was posted on Tháng Mười Hai 1, 2012 by Admin in Dịch thuật-Thuật ngữ Tiếng Anh and tagged bộ, cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, chuyên viên trong tiếng anh là gì, giao tiep tieng anh, hướng dẫn dịch quốc hiệu, Socialist Republic of Viet Nam, tên các bộ ngành trong tiếng anh, tên tiếng anh các bộ ngành, tiếng anh giao tiep.

Liên kết ngắn

Tên các bộ, ngành, cơ quan trong Tiếng Anh

Điều hướng

Previous postNext post

Bài viết đang HOT

Bài mới

Các bạn có email cho Tiếng Anh đơn giản hỏi về làm thế nào để có thể cập nhật bài viết mới thường xuyên, xin được chia sẻ với mọi người các phương án như sau:

2. Nếu bạn có tài khoản sentayho.com.vn và đăng nhập, các bạn chỉ cần click Follow.

3. Đăng ký nhận bài viết qua email bằng cách điền email bạn đang sử dụng và ấn Follow.

3. Share bài viết qua facebook và Google+.

Chúc các bạn luôn có thật nhiều niềm vui.

Xem thêm: Xin Giấy Phép Thành Lập Cơ Sở Sản Xuất Là Gì ? Xin Giấy Phép Thành Lập Cơ Sở Sản Xuất

Khách đang online

Nhận bài viết qua Email

Nếu bạn thấy thú vị, hãy điền email vào ô bên dưới và nhấn nút Follow cập nhật những bài viết của blog Tiếng Anh đơn giản.

Join 415 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

Follow

Hướng dẫn đọc bài

1. Bạn nhìn sang bên phải, thấy nút Older posts, hãy click vào đó để sang trang bên (còn nhiều bài lắm bạn à !)

2. Bạn nhìn sang bên trái thấy Follow Blog via Email, hãy điền email của bạn để không bị bỏ lỡ bài viết mới

3. Bạn muốn tìm thông tin ? Hãy sử dụng nút Tìm kiếm bên dưới.

4. Click vào hình Logo mặt cười phía trên để ra trang chủ.

5. Nếu có thắc mắc gì bạn cứ comment dưới các bài viết, mình sẽ cố gắng giải đáp tất cả.

6. Và cuối cùng, mọi người sử dụng bài viết trên blog vui lòng để lại nguồn (link gốc bài viết) nhé.

Chúc các bạn có những giờ phút thật bổ ích với Tiếng Anh đơn giản.

Tìm kiếm cho:

Follow Blog via Email

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 415 other followers

Địa chỉ thư điện tử:

Follow

Luyện thi IELTS

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với sentayho.com.vn.

Thư điện tử (Required)Tên (Required)Trang webĐang tải Bình luận…Phản hồi×Send to Email AddressYour NameYour Email AddressHủy bỏPost was not sent – check your email addresses!Email check failed, please try againSorry, your blog cannot share posts by sentayho.com.vnacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy %d bloggers like this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *