Ký quỹ là gì? Ký cược là gì?

Trong các quan hệ dân sự, các biện pháp bảo đảm thực hiện có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện một nghĩa vụ. Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, có 8 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Trong đó, ký quỹ, ký cược là những biện pháp tương đối phổ biến. Giữa hai biện pháp bảo đảm này có những điểm tương đồng, khác biệt nhất định.

Dưới đây bài viết Ký quỹ là gì? Ký cược là gì? của Công ty Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích nhằm giúp bạn đọc có thể phân biệt được 2 biện pháp bảo đảm này.


Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1, điều 330, Bộ Luật dấn sự 2015 quy định về ký quỹ.

Ký cược là gì?

Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc có vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê theo quy định tại khoản 1, điều 329, Bộ luật dân sự 2015 quy định về ký cược.

Tư vấn quy định ký cược như thế nào?

Theo quy định của điều luật trên thì ký cược là việc bên thuê tài sản là “động sản” giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác. Theo đó, ký cược chỉ áp dụng đối với những hợp đồng thuê tài sản trong trường hợp tài sản thuê phải là “động sản” và tài sản ký cược không phải là quyền tài sản. Mục đích của ký cược là nhằm buộc bên thuê phải trả lại tài sản, và để bảo vệ các quyền lợi của bên cho thuê tài sản. Khi ký cược, hai bên phải thỏa thuận về thời hạn khi nào bên thuê phải trả lại tài sản.

Thời hạn ký cược là thời hạn thuê tài sản (Điều 474 BLDS 2015 quy định về thời hạn thuê tài sản). Theo nguyên tắc và để đảm bảo quyền lợi cho bên cho thuê, giá trị tài sản ký cược phải tương đương hoặc cao hơn giá trị tài sản cho thuê (nếu các bên không có thỏa thuận khác). Về hình thức ký cược, BLDS 2015 không quy định bắt buộc ký cược phải theo một hình thức nhất định (có thể bằng văn bản, hoặc bằng lời nói).

Về việc xử lý tài sản ký cược, nếu bên thuê trả lại tài sản thuê theo như thỏa thuận thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trừ tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê chứ tài sản ký cược không đương nhiên thuộc sở hữu của bên cho thuê (điểm khác biệt so với đặt cọc); Tài sản ký cược chỉ thuộc sở hữu bên cho thuê khi tài sản thuê không còn để trả lại (tài sản thuê bị mất, bị tiêu hủy hoặc đã chuyển giao cho người thứ ba… ). Trong việc xử lý tài sản ký cược thì có một số vấn đề như sau:

– Trong trường hợp bên.thuê trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê phải trả lại tài sản ký cược (nhưng sẽ trừ đi tiền thuê chưa trả) hoặc tiền thuê hai bên sẽ thỏa thuận thanh toán riêng. Bên thuê (bên ký cược) phải, thanh toán cho bên cho thuê (bên nhận ký cược) chi phí hợp lý (nếu có) để bảo quản, giữ gìn tài sản ký cược trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; ngược lại thì bên cho thuê (bên nhận ký cược) có nghĩa vụ bảo quản, giữ gìn tài sản ký cược, không được khai thác, sử dụng tài sản đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, bên nhận ký cược không được xác lập giao dịch đốì với tài sản ký cược trừ trường hợp bên ký cược đồng ý.

– Trong trường hợp bên thuê cố tình không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền yêu cầu Tòa áíi buộc bên thuê phải trả lại tài sản thuê và việc trả lại tài sản thuê và tài sản ký cược sẽ được thực hiện cùng một lúc.

– Trong trường hợp tài sản thuê không còn để trả lại (vì lý do tài sản thuê bị mất hoặc bị tiêu hủy… ) thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê và chấm dứt nghĩa vụ của bên thuê với bên cho thuê. Các bên cần thận trọng trong việc thỏa thuận về tài sản ký cược. Tại thời điểm hai bên phải trả lại tài sản mà có sự thay đổi khách quan giá trị tài sản thuê hoặc tài sản ký cược theo hướng tăng lên hay giảm đi so với giá trị ban đầu tại thòi điểm chuyển giao tài sản thì các bên không có quvền yêu cầu thanh toán chênh lệch (trừ khi các bên có thỏa thuận khác).

Phân biệt ký quỹ và ký cược?

Bên cạnh việc giải đáp Ký quỹ là gì? Ký cược là gì? Chúng tôi sẽ so sánh hai loại hình giao dịch bảo đảm này để Quý vị nhận diện, thực hiện.

– Giống nhau:

Ký quỹ và ký cược đều là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, chính vì vậy chúng đều có mục đích là bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ dân sự với tính chất tác động, dự phòng để bảo vệ, ngăn ngừa và khắc phục những hậu quả xấu do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ gây ra.

– Khác nhau:

+ Về chủ thể:

Chủ thể trong quan hệ ký quỹ bao gồm 2 bên:

Bên ký quỹ là bên đã gửi một lượng tài sản vào tài khoản tại một ngân hàng nhất định.

Bên nhận ký quỹ là bên được thanh toán, bồi thường thiệt hại từ tài khoản đó nếu đến thời hạn mà bên ký quỹ không thực hiện nghĩa vụ đối với mình.

Trong quan hệ này, ngân hàng đóng vai trò là chủ thể giữ tài sản ký quỹ và có nghĩa vụ phải thanh toán cho bên bị vi phạm nghĩa vụ bằng tài sản trong tài khoản ký quỹ.

Trong quan hệ ký cược gồm 2 bên chủ thể, đó là bên ký cược và bên nhận ký cược. Trong đó, bên ký cược là bên thuê tài sản; bên nhận ký cược là bên đã nhận tài sản ký cược để bảo vệ cho việc trả lại tài sản đã cho thuê.

+ Về hình thức:

Đối với biện pháp ký cược, pháp luật không có quy định cụ thể ràng buộc các bên về mặt hình thức. Các bên trong quan hệ pháp luật dân sự căn cứ vào tình hình thực tế chủ động lựa chọn hình thức xác lập bằng lời nói hoặc văn bản. Tuy nhiên, thông thường, các bên thường xác lập bằng hình thức văn bản đối với những tài sản có giá trị lớn.

Khác với ký cược, hình thức và thủ tục ký quỹ phải tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật ngân hàng.

+ Về nội dung:

Đối với quan hệ ký quỹ, các bên mở tài khoản tại ngân hàng để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ. Theo đó, nếu đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa thì ngân hàng dùng tài khoản đó thanh toán cho bên có quyền. Bên cạnh đó, nếu bên kia không thực hiện nghĩa vụ gây thiệt hại cho bên có quyền, thì ngân hàng sử dụng tài sản đó để bồi thường thiệt hại cho bên có quyền.

Xuất phát từ mục đích đảm bảo bên thuê trả lại tài sản thuê hoặc đảm bảo lợi ích của bên cho thuê, nội dung của ký cược cụ thể là:

Bên cho thuê hoàn trả tài sản ký cược sau khi đã được thanh toán tiền thuê và trả lại tài sản thuê. Nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết Ký quỹ là gì? Ký cược là gì? của công ty Luật Hoàng Phi. Chúng tôi mong rằng bài viết sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích. Nếu bạn đọc có thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6557 của công ty Luật Hoàng Phi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *