Operation executive là gì? Có quan trọng với nhà lãnh đạo hay không?

Việc làm Quản lý điều hành

1. Dịch nghĩa Operation executive là gì?

Cụm từ Operation executive được dịch sang tiếng Việt là “điều hành hoạt động” có thể nói điều hành hoạt động đối với một công ty, một doanh nghiệp không thể thiếu được, thông qua sự quản lý điều hành hoạt động của công ty này thì công ty mới có thể phát triển đi lên một cách toàn diện.


Trong một bộ máy hoạt động của công ty, bộ phận quản lý, điều hành hoạt động bao gồm: Đại hội cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát nội bộ, giám đốc và các phó giám đốc. Đó chính là bộ phận chính để quản trị doanh nghiệp.

2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy điều hành hoạt động trong doanh nghiệp

– Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông chính là một trong những bộ phận có thể nói là không thể thiếu và cũng là bộ phận quan trọng nhất đối với một công ty. Hội đồng cổ đông chính là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong một doanh nghiệp, họ có quyền quyết định tất cả những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp đó theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật cho phép và trong điều lệ công ty quy định. Tức là họ sẽ là người có thể điều hành, quyết định quản lý về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược hoạt động… của công ty như: Hoạt động kinh doanh, hoạt động nhân sự, tổ chức bộ máy,…

Bạn có thắc mắc rằng tại sao họ lại có quyền hành cao như vậy hay không? Vì đơn giản, họ chính là những người khai sinh và sáng lập, họ là người trực tiếp góp vốn chủ sở hữu vào thành lập doanh nghiệp. Và cũng chính họ đầu tư cho những hoạt động của doanh nghiệp, vì thế mà đại hội đồng cổ đông có vai trò và quyền hành, tầm hạn quản trị rất lớn.

Nếu như trước đây trong những bộ phim Hàn Quốc bạn thường thấy gương mặt sắc lạnh và đầy quyền lực hội đồng cổ đông thì điều đó không phải là chỉ xuất hiện trong phim thôi đâu, ngoài đời thực họ cũng có những vai trò to lớn như vậy đó.

– Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chính là cơ quan quản trị của công ty, và họ có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định các vấn đề có ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Trong những trường hợp mà quyền hành đó thuộc của đại hội đồng cổ đông thì hội đồng quản trị mới không thể quyết định thay.

Trong hội đồng quản trị thì sẽ có 5 người và 5 người này sẽ do đại hội đồng cổ đông bầu ra, với những người như thế này thì họ sẽ có quyền điều hành hoạt động và quyết định giám sát hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động nội bộ của công ty.

– Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát không phải là bộ phận trực tiếp điều hành tại công ty, thế nhưng họ lại có vai trò khá quan trọng. Sẽ là bộ phận giám sát những hoạt động của công ty, để từ đó những cấp cao hơn nắm bắt được tình hình và có những điều hàng hợp lý. Trong ban kiểm soát thì sẽ có 3 người và 3 người này cũng do hội đồng cổ đông bầu chọn ra.

– Giám đốc và phó giám đốc:

Có thể đối với một công ty hay một doanh nghiệp nào đó, bạn sẽ chỉ thấy vai trò của người giám đốc này xuất hiện. Thế nhưng đôi khi họ lại không phải là người có quyền lực điều hành hoạt động cao nhất tại công ty. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì quyền điều hành lại được ủy quyền vào họ. Đối với ban giám đốc hay phó giám đốc tại công ty, họ sẽ là người điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty đó. Giám đốc và phó giám đốc có thể là người trong công ty, thế nhưng cũng có thể họ được thuê về để giúp cổ đông quản lý và quản lý doanh nghiệp.

Đó chính là những bộ phận có chức năng điều hành hoạt động của một doanh nghiệp, nếu như đối với một doanh nghiệp mà không được quản lý điều hành thì nó sẽ ra sao?

Việc làm quản lý điều hành tại Hồ Chí Minh

3. Điều hành hoạt động – điều kiện phát triển của doanh nghiệp

Hãy cùng làm một phép thử, nếu như doanh nghiệp không có sự điều hành hoạt động của người lãnh đạo thì sẽ ra sao? Cơ chế hoạt động của một doanh nghiệp giống như một sợi dây xích và được hoạt động dựa trên sự điều hành của người cầm đầu. Chính vì thế nếu như hoạt động của nó sẽ dừng lại nếu như không có sự điều hành hoạt động của người quản lý.

Điều hành hoạt động, nó rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, có thể nói nó giống như một điều kiện tiên quyết để cho doanh nghiệp phát triển. Với sự điều hành hoạt động này thì trước tiên nó sẽ giúp cho nhà quản lý những điều sau:

+ Đạt được mục tiêu quản lý: Đối với những người điều hành mà nói, khi họ đang cố gắng để điều hành từng hoạt động nhỏ của công ty, không phải chỉ làm để thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ đâu. Mà khi thực hiện tốt sự điều hành này sẽ giúp cho người quản lý đạt được những mục tiêu mà mình đề ra với nhân viên và hiệu quả công việc.

+ Đánh giá được năng lực: Điều hành doanh nghiệp hoạt động không họ sẽ tự đánh giá được năng lực của bản thân đi đến đâu, và còn có thể đánh giá hiệu suất làm việc nhân viên. Vì khi điều hành hoạt động trong doanh nghiệp thì bắt buộc người lãnh đạo phải phân công công việc đối với từng người và từng phòng ban khác nhau. Dựa vào những năng lực của nhân viên mà có thể phân chia việc phù hợp với chính họ.

+ Duy trì môi trường làm việc thường xuyên liên tục: Ở một khía cạnh nào đó thì bạn sẽ thấy, nếu như bạn thực sự biết điều hành hoạt động công ty thì nó sẽ duy trì cho bạn một môi trường làm việc chuyên nghiệp và mang tính thường xuyên. Có thể tưởng tượng nếu như một ngày đi làm mà sếp của bạn vắng mặt thì toàn bộ nhân viên sẽ có tư tưởng chơi nhiều hơn làm. Và sự điều hành liên tục này của người lãnh đạo cũng giúp cho những hoạt động tại công ty được duy trì một cách ổn định nhất.

Khi có sự điều hành hoạt động thì những dự án của công ty mới thực hiện một cách đúng tiến độ được, và đó cũng chính là những điều kiện để cho doanh nghiệp được phát triển đi lên.

Đứng ở vị trí của một người lãnh đạo thì điều hành hoạt động không thể thiếu được trong list công việc hàng ngày. Thế nhưng để điều hành hoạt động doanh nghiệp tốt nhất thì người lãnh đạo cần phải đáp ứng những điều gì?

Việc làm phó giám đốc điều hành

4. Nhà lãnh đạo cần phải đáp ứng điều gì để có thể điều hành công ty tốt

Đối với những nhà lãnh đạo hiện nay mà nói thì việc điều hành hoạt động của công ty tốt cũng sẽ khiến cho công việc của họ được phát triển, mà họ còn có thể củng cố năng lực của mình thông qua việc điều hành. Nếu như trước đây bạn vẫn nghĩ rằng người điều hành hoạt động là người chỉ tay năm ngón, chỉ cần ngồi một chỗ và không cần phải vận động đầu óc. Trong phần này thì sentayho.com.vn sẽ chứng minh cho bạn thấy họ không phải là những người chỉ tay năm ngón như bạn nghĩ, mà để làm được điều đó thì họ đã phải cố gắng đáp ứng những yêu cầu khắt khe của công việc.

4.1. Có kiến thức chuyên môn

Không phải tự nhiên mà có thể lãnh đạo và điều hành cả một doanh nghiệp lớn như vậy đúng không nào? Nếu như họ không có kiến thức và am hiểu về hoạt động doanh nghiệp thì sẽ không thể nào biết được đâu mới là hoạt động cần phải thực hiện để phát triển. Kiến thức chuyên môn tuy không phải là yếu tố quyết định thế nhưng lại là yếu tố nền tảng và cơ bản để một người lãnh đạo có thể thực hiện điều hành và quản lý công việc được. Mà kiến thức này không phải tự nhiên mà có, mà họ phải trải qua một quá trình dài học tập trên trường lớp và thông qua những kinh nghiệm thông qua làm việc hàng ngày.

Để thực hiện vai trò lãnh đạo và có khả năng quản lý và điều hành doanh nghiệp tốt không phải chỉ có kiến thức về một lĩnh vực là đủ. Mà nó còn phải thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau thì mới có khả năng lãnh đạo được doanh nghiệp. Bạn giỏi chỉ ở một khía cạnh nhưng họ thông thạo ở nhiều khía cạnh khác nhau. Vậy có phải là họ mới là người giỏi hơn không?

4.2. Có khả năng quản lý tốt

Kỹ năng quản lý tốt sẽ góp phần quan trọng vào việc giúp cho bạn có thể điều hành hoạt động của doanh nghiệp tốt. Để có thể điều hành hoạt động được thì bạn cần phải là người có khả năng quản lý tốt, từ quản lý công việc cho đến quản lý về đội ngũ nhân viên, và thời gian. Đối với họ, điều hành hoạt động không phải là chỉ tay năm ngón, mà khi đã phân công công việc xong thì còn phải trực tiếp giám sát và theo dõi quá trình làm việc của nhân viên. Khả năng quản lý của người lãnh đạo thể hiện ở công việc phân đúng người, môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Nếu như không biết quản lý thì những công việc hàng ngày sẽ bị chồng chéo nhau, các công việc sẽ thực hiện một cách lộn xộn và không đúng quy trình. Còn đối với một người có khả năng quản lý công việc thì bạn sẽ thấy sự trước sau và tầm quan trọng của từng công việc.

Việc làm giám đốc điều hành

4.3. Hiểu được nhân viên

Để có thể điều hành và quản lý công ty thật tốt thì một nhà lãnh đạo cần phải hiểu, nhân viên chính là nhân tố tác động và quyết định đến sự phát triển. Có đội ngũ nhân viên giúp sức thì mới có thể hoàn thành được tất cả các công việc. Nếu như một nhà lãnh đạo hiểu được tính cách lẫn vai trò của từng người thì họ sẽ có phương pháp dụng người rất tốt, biết người đó có thế mạnh gì và điểm yếu gì. Để từ đó phân công việc cũng như điều hành sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu như với một người lãnh đạo không am hiểu về nhân viên thì sẽ dẫn đến công việc được giao lộn xộn không đúng với khả năng của họ. Điều này cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và điều hành của nhà lãnh đạo.

Với sự phát triển của nhiều doanh nghiệp hiện nay, họ không khó để có thể xin được vào một doanh nghiệp khác với vị trí làm việc tương tự. Chính vì thế cũng một phần để giữ chân nhân viên thì người quản lý điều hành cũng cần phải hiểu rõ nhân viên của mình để biết khi nào cần mềm mỏng khi nào cần cứng rắn.

4.4. Có tầm nhìn xa

Sự cạnh tranh của thị trường thương mại ngày càng lớn, các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau từng chút một. Nếu như không thể cạnh tranh được thì doanh nghiệp của bạn sẽ bị loại ra khỏi cuộc chiến ngay lập tức. Cũng bởi vì thế mà đối với một người lãnh đạo thì họ phải có tầm nhìn chiến lược đặc biệt trong điều hành hoạt động thì lại càng cần phải có tầm nhìn.

Đó chính là những yêu cầu mà đối với một người lãnh đạo cần phải đáp ứng để việc điều hành hoạt động được thực hiện tốt hơn.

5. Operation executive – cơ hội việc làm cho những bạn trẻ

Hiện nay với những cơ hội phát triển việc làm và cũng là sự chuẩn bị cho tương lai thì các bạn trẻ cũng có những cơ hội được thực hiện điều hành hoạt động. Trên thị trường việc làm hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp tuyển dụng với vị trí này với những công việc cụ thể như:

– Phối hợp và cùng triển khai cung cấp các dịch vụ

– Tiếp nhận và xử lý những đơn hàng, theo dõi và xử lý những đơn hàng phát sinh trong ngày. Bên cạnh đó còn phải nắm vững những quy trình và xử lý thắc mắc của khách hàng.

– Tổng hợp báo cáo chương trình của khách hàng

– Cập nhật thông tin và những báo cáo với khách hàng

– Và thực hiện những công việc khác do cấp trên phân công

Với những công việc như thế này thì bạn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động. Được học hỏi những kỹ năng điều hành hoạt động và những kỹ năng khác cho sự phát triển của bản thân.

Operation executive đem đến những cơ hội việc làm năng động cho những bạn trẻ. Chính vì thế mà bạn cũng có thể tham gia công việc này để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Tìm việc làm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *