THU DUNG, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 9-5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố ban hành Kế hoạch thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn trong tình hình mới.

Mục đích của Kế hoạch nhằm giúp thành phố chủ động, kịp thời trong công tác thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trong tình hình mới và sử dụng nguồn lực hợp lý, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong công tác điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố, Theo Kế hoạch, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố luôn ở trong tư thế chủ động, sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Các bệnh viện chuyên khoa luôn ở tư thế chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ chuyên môn hoặc tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 theo chuyên khoa, bố trí trung bình từ 20-30 giường bệnh điều trị tùy theo quy mô bệnh viện.


1205216

Bệnh viện Phổi là đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch. Bên cạnh đó, tùy tình hình dịch bệnh COVID-19 thực tế trên địa bàn thành phố và năng lực của các cơ sở khám, chữa bệnh, Ban Chỉ đạo ngành y tế huy động thêm các bệnh viện bộ, ngành tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch (Bệnh viện 199, Bệnh viện C, Bệnh viện Quân y 17). Đơn vị điều trị các ca bệnh nghi ngờ và ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 cần chạy thận nhân tạo là Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Khi số ca bệnh cần chạy thận nhân tạo vượt quá khả năng thu dung, điều trị của Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, Ban Chỉ đạo ngành y tế huy động Bệnh viện 199, Bệnh viện C, Bệnh viện Quân y 17 tham gia điều trị. Đồng thời, các đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 theo các mức độ và số lượng. Cụ thể, khi số ca bệnh Covid-19 dưới 120 ca, thực hiện bố trí điều trị như sau: Từ 1-50 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Phổi, số giường 50 giường, mức độ điều trị là 5 mức độ (không triệu chứng, nhẹ, vừa, nặng, nguy kịch). Từ 51-70 ca, đơn vị điều trị là Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, số giường 20 giường, mức độ điều trị là 3 mức độ (không triệu chứng, nhẹ, vừa). Từ 71-120 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Phổi, số giường là 100 giường, mức độ điều trị là 5 mức độ. Khi số ca bệnh Covid-19 từ 121-500 ca, thực hiện bố trí điều trị như sau: Từ 121-300 ca, đơn vị điều trị là Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, số giường 200, điều trị 3 mức độ. Từ 301-400 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Giao thông vận tải, số giường 100, điều trị 3 mức độ. Từ 401-500 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Phục hồi chức năng, số giường 100 giường, điều trị 3 mức độ. Khi số ca bệnh Covid-19 từ 500 – 1.000 ca, thực hiện bố trí điều trị như sau: Từ 501-600 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện 199, số giường 100, mức độ điều trị 5. Từ 601-700 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện C, số giường 100 giường, mức độ điều trị 5 mức độ. Từ 701-750 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Quân y 17, số giường 50 giường, điều trị 5 mức độ. Từ 751-800 ca, đơn vị điều trị là Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, số giường 50 giường, điều trị 3 mức độ. Từ 801-1000 ca, đơn vị điều trị là trung tâm y tế các quận: Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Sơn Trà, Hải Châu; số giường 30-40 giường/đơn vị, điều trị 3 mức độ. Khi số ca bệnh Covid-19 trên 1.000 (người lớn, trẻ em) thì tùy theo mức độ tăng ca mắc Covid-19, tiếp tục huy động sự tham gia của các bệnh viện tư nhân, cơ sở y tế khác và thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

(Theo Cổng Thông tin điện tử Tp. Đà Nẵng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *